You are here:

Over Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals.

We duiden actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. 

Dat doen we vanuit onze collectie, als mediamuseum, als kennisinstituut en als onderwijspartner. We laten zien hoe media zich hebben ontwikkeld in de (recente) geschiedenis, volgen actuele ontwikkelingen en reageren op nieuwe mediafenomenen. Zo leveren we een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving. 

Statuten

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting, statutair opgericht in 1997 en ingeschreven in de gemeente Hilversum. De stichting oefent een krachtens de Mediawet geregelde taak uit en wordt daartoe bekostigd uit de opbrengst van bij de wet ingestelde heffingen. 

ANBI-status

Beeld en Geluid is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Bekijk de statuten

Werken bij Beeld en Geluid

Wil je werken of stage lopen bij Beeld en Geluid? We publiceren al onze vacatures op onze website. Open sollicitaties nemen we niet in behandeling, dus houd deze pagina in de gaten voor het aanbod.

Bekijk vacatures