Je bevindt je hier:

Over Beeld en Geluid

Beeld en Geluid neemt je mee op reis om te ervaren, te leren, te onderzoeken én te genieten van hoe wij leven in media. We zijn er voor iedereen: individuele bezoekers, professionele mediamakers, leerlingen, leerkrachten, wetenschappers en journalisten.

Het 'Grand Café' van Beeld en Geluid Hilversum met bezoekers aan de tafels

Beeld en Geluid beheert één van de grootste gedigitaliseerde media-archieven ter wereld. Boordevol met onder meer radio, televisie, YouTube-video’s, objecten, geschreven pers, podcasts en games. Onze dagelijks groeiende mediacollectie bewaren we als erfgoed voor de eeuwigheid. Tegelijkertijd volgen we alle bewegingen van het wereldwijde medialandschap op de voet. Ons vertrekpunt bij alles wat we doen, is het belang van vrije media voor onze democratie. 

We belichten de actualiteit vanuit mediahistorisch perspectief. We laten zien hoe je zelf media inzet om je verhaal te vertellen, maar we tonen ook de invloed van media op je persoonlijke leven en op de samenleving. Dat doen we op verschillende manieren; online en in onze musea in Hilversum en Den Haag. Op beide locaties organiseren we talloze publieksactiviteiten, debatten en lezingen voor jong en oud. Scholen bieden we een breed pakket aan workshops rond mediawijsheid. Daarnaast stimuleren we academisch en journalistiek onderzoek. 

We werken samen met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, aansprekende deskundigen, nationale en internationale universiteiten, betrokken bedrijven en spraakmakende influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een open, vrije, inclusieve én mediawijze samenleving.

Gevel Beeld en Geluid Den Haag

Beeld en Geluid Den Haag

Twee locaties vanuit één gedachte

Beeld en Geluid wil bijdragen aan het duiden en ervaren van het belang van vrijheid van informatie en media in de breedste zin des woords. De activiteiten in Hilversum en in Den Haag worden vormgegeven vanuit dit perspectief. 

Beeld en Geluid Hilversum
Op het Media Park In Hilversum ervaren bezoekers hoe wij leven in media. Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en door inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïnvloedt. We maken bezoekers bewust van het feit dat ze niet alleen consument zijn, maar ook producent en beïnvloeder. Dat doen we onder meer via het museum, onderwijs, debatten, onderzoek en via ons groeiende archief boordevol radio, televisie, geschreven pers, videocontent en games. We werken hier intensief samen met creatieve mediamakers en bedrijven die het archief gebruiken voor uiteenlopende producties.

Beeld en Geluid Den Haag
Den Haag, de stad waar dagelijks (internationaal) nieuws gemaakt wordt, is dé plek om politieke nieuwsvoorziening kritisch te leren beschouwen. Samen met ons publiek onderzoeken we welke rol media spelen in onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen aan een open en vrije samenleving. Logische en actuele thema’s in Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’. In ons museum staat het krachtenspel tussen politici, journalisten en belangenorganisaties, burgers en media centraal. Er zijn exposities en debatten en we ontwikkelen workshops voor jong en oud. Net als in Hilversum versterken we bewust de banden met mediamakers, met een bijzondere focus op professionals in het journalistieke domein. 

Ga naar Beeld en Geluid Den Haag
De 'canyon': een blik op de depots vanaf verdieping -3

Statuten

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting, statutair opgericht in 1997 en ingeschreven in de gemeente Hilversum. De stichting oefent een krachtens de Mediawet geregelde taak uit en wordt daartoe bekostigd uit de opbrengst van bij de wet ingestelde heffingen. 

ANBI-status

Beeld en Geluid is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - RSIN 804548535). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Bekijk de statuten