Je bevindt je hier:

Privacy statement Beeld & Geluid website

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.beeldengeluid.nl). Wij doen dit om onze bezoekers en klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer je een bezoek brengt aan het Mediamuseum van Beeld & Geluid of bij ons solliciteert gelden ook onze andere privacy statements. Bekijk ze via de volgende links.

Privacy statement voor

Cookies

Beeld & Geluid maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld het gebruik van de website te analyseren en om instellingen en voorkeuren te onthouden als je onze site bezoekt. Lees ons cookiebeleid en pas eventueel je voorkeuren aan.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Wij zijn een stichting. Onze officiële naam is dus Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. We staan in het officiële register van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ons nummer daar is: 41194855. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

De tekst is geschreven in een informele stijl, zodat iedereen, ook jongeren / minderjarigen, de inhoud ervan kunnen begrijpen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • (volledige) naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar;
 • functie;
 • ip-adres;
 • inloggegevens;
 • betaalgegevens;
 • gegevens over jouw opleiding en/of opleidingsniveau;
 • interessegebieden op basis van profilering door bijvoorbeeld je klikgedrag of ticketaankopen;
 • contactgeschiedenis.
 • gegevens die jij invult in het formulier Materiaal Aanbieden op https://www.beeldengeluid.nl/collectie/materiaal-aanbieden

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je het museum of een evenement bezoekt, een ticket koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, materiaal uit het archief bestelt, een evenement bij ons organiseert of een ruimte bij ons huurt of een verzoek doet om objecten in bruikleen te hebben of als je materiaal wilt aanbieden.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrieven en mailings: indien je je daarvoor hebt aangemeld. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen dan kan je je daarvoor in iedere mail uitschrijven. 
 • Mailings te versturen over diensten of producten die vergelijkbaar zijn met diensten of producten die je eerder bij ons hebt afgenomen.
 • Verstrekken van archiefmateriaal: indien je een account aan hebt gemaakt dan kan je archiefmateriaal opvragen. Wij gebruiken je persoonsgegevens om aan deze vraag te kunnen voldoen.
 • Locatiehuur en evenementen: indien je bij Beeld & Geluid een ruimte huurt of een evenement organiseert, hieraan meewerkt of deelneemt dan verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en/of betaalgegevens.
 • Bruiklenen uit de collectie aanvragen: door middel van het aanvraagformulier bruiklenen kun je je wensen kenbaar maken. Wij gebruiken dan je persoonsgegevens om met jou in contact te komen om je wensen uit te werken.
 • Materiaal aanbieden: jouw persoonsgegevens gebruiken we om contact met je op te nemen. De eventuele overige (persoons)gegevens gebruiken we om het aangeboden materiaal te beoordelen.
 • Werving en marketing: wij verwerken persoonsgegevens om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten uit te nodigen om ons opnieuw te bezoeken, zowel fysiek als online. Voor onze campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
 • Voor commerciële en journalistieke doeleinden kunnen tijdens evenementen foto’s en video-opnames gemaakt worden. 
 • Om marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. 

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van ons te zien krijgt wanneer je in een algemene doelgroep valt waar we onze campagnes op richten.

 • Verbetering van onze dienstverlening: voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • voor de nieuwsbrief is de grond toestemming. 

 • uitvoering van de licentieovereenkomst(en) met betrekking tot het archiefmateriaal.

 • uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot locatiehuur, evenementen, een bezoek aan Beeld & Geluid, objecten uit onze collectie bruiklenen en het aanbieden van materiaal.

 • Het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het verbeteren van onze dienstverlening en de website.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen we derden in. Zo werken wij samen met een ticketleverancier die jouw gegevens krijgt om tickets te kunnen verstrekken. Verder werken wij samen met een marketing(onderzoeks)bureaus en maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht die wij hen gegeven hebben. We sluiten hiervoor altijd een verwerkersovereenkomst af met de partijen, waarin we onder andere vastleggen dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan die opdracht.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.

 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen, het kan zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.

 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.

 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.

 • Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen. 

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via privacy@beeldengeluid.nl. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

t.a.v. privacy officer

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

E-mailadres: privacy@beeldengeluid.nl

Telefoonnummer: 035 677 70 67

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).