Je bevindt je hier:

Netwerk

Beeld & Geluid is actief binnen verschillende nationale en internationale netwerken waarbinnen het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties centraal staat. Van twee netwerken is Beeld & Geluid initiatiefnemer en penvoerder: AVA_Net en NDE. Hieronder lees je binnen welke andere netwerken we ook actief zijn.

Een volle theaterzaal 2 bij een lezing

Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Logo AVA_Net

AVA_Net

Beeld & Geluid is penvoerder van AVA_Net. Dit is een netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk is ontstaan uit een behoefte aan een vorm van centrale kennisdeling waarbinnen av-archieven groot of klein elkaar adviseren en ondersteunen.  AVA_Net versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. AVA_Net is online actief via de website, organiseert een jaarlijks symposium en verschillende webinars.

Naar AVA_Net
Logo NDE

Netwerk Digitaal Erfgoed

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen deze infrastructuur vervullen vijf instellingen voor de rest van de instellingen in het land een knooppuntfunctie: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Deze organisatorische knooppunten kunnen op landelijke schaal afspraken maken over het koppelen en samen ontwikkelen en beheren van technische voorzieningen. Vanuit die rol levert Beeld & Geluid een actieve bijdrage aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van de audiovisuele content.

Naar Netwerk Digitaal Erfgoed
Foto van theatergezelschap op podium met daaroverheen de tekst 'De schatkamer van collecties uit de podiumkunsten'.

Podiumkunst.net

Beeld & Geluid is penvoerder van Podiumkunst.net. In Nederland zijn veel instellingen en gezelschappen in de podiumkunsten. Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

Naar podiumkunst.net

Nationale Netwerken

In Nederland zijn verschillende instellingen die net als Beeld & Geluid in het audiovisuele domein opereren. Daarnaast zijn er ook instellingen en organisaties die niet primair gericht zijn op het audiovisuele, maar zich wel bezighouden met erfgoed en archivering, digitalisering, duurzaamheid, ontsluiting en collecties. Vaak worden krachten gebundeld in netwerken en samenwerkingsverbanden. Hieronder vind je een selectie.

Internationale Netwerken

Tegelijkertijd zijn landsgrenzen steeds minder relevant bij het beheren en ontsluiten van digitaal erfgoed. Daarom zijn ook wereldwijd verschillende organisaties en netwerken opgericht.