You are here:

AV Think Tank

Binnen de nieuwe Audiovisual Think Tank werken innovatieve experts in de audiovisuele erfgoedsector samen om gezamenlijke strategische prioriteiten in kaart te brengen en een onderzoeks- en actieagenda samen te stellen om zo vorm te geven aan het komende decennium. De AV Think Tank wil belangrijke AV-archieven en professionals op het gebied van digitaal cultureel erfgoed van over de hele wereld vertegenwoordigen en deze partijen nauw met elkaar verbinden om als koplopers van de sector samen te werken met de rest van de community. Geïnitieerd en actief ondersteund door Beeld en Geluid, wil de AV Think Tank de basis leggen voor een AV-archiveringssector die duurzaam gebruik van AV-materialen op de lange termijn stimuleert en mogelijk maakt, onder andere voor onderwijsdoelstellingen.

White Paper

Een van de eerste stappen van de AV Think Tank is het opstellen in 2018 van de whitepaper Towards a New Audiovisual Think Tank for Audiovisual Archivists and Cultural Heritage Professionals in opdracht van Beeld en Geluid. Dit document is bedoeld om grote en kleine belanghebbenden bij het behoud van audiovisueel erfgoed te helpen met het bepalen van hun strategische prioriteiten voor het komende decennium en de collectieve actie vast te stellen die nodig is om deze ten uitvoer te brengen.

Towards a New Audiovisual Think Tank is geschreven door Peter B. Kaufman (Intelligent Television en MIT) en gaat in op de huidige context van het werk dat audiovisuele archivarissen en cultureelerfgoedprofessionals doen en veel van de uitdagingen waar zij voor staan. Het is bedoeld om een brede discussie te starten met de AV-archiverings- en cultureelerfgoedcommunity’s en binnen de denktank zelf om een toekomstgerichte, relevante en impactvolle onderzoeks- en actieagenda voor de komende tien jaar op te stellen.

Uit de whitepaper

‘Archivering, in de juiste definitie, is de vastlegging en vervolgens het rentmeesterschap van het collectieve geheugen, en het faciliteren daarvan is misschien wel de belangrijkste noodzaak in de moderne menselijke samenleving. ’De whitepaper beschouwt archivering als een levendig proactief proces en benadrukt de productieve aard ervan. In het document wordt gesteld: ‘Het gaat niet alleen om het behouden, maar ook om het vastleggen en creëren van het collectieve geheugen – vooral wanneer er activistische groepen bij betrokken zijn – en het nemen van stappen om deze grote en belangrijke sociale mandaten en noden te kunnen blijven herinneren. En voor archieven die tegelijk mediaproducenten zijn, en als taak hebben te behouden en beschikbaar te stellen […] is het in het digitale tijdperk ook makkelijker om hun missie te verwoorden en publiek te maken.

Deze whitepaper bevat tien aanbevelingen als strategische prioriteiten, aanbevelingen waar actie, onderzoek & ontwikkeling, en middelen omheen georganiseerd kunnen worden. Elke aanbeveling heeft een tijdlijn met een voorstel voor het ondernemen van de eerste gezamenlijke acties. Van het verkennen van nieuwe partnerschappen en verdienmodellen tot het experimenteren met technologie, het ondersteunen van gratis en vrije licenties en nauwere samenwerking met videomakers; de tien aanbevelingen schetsen een beeld van het volgende decennium van audiovisuele archivering en het belang van samenwerking en gezamenlijke acties.

Wil je deelnemen aan het gesprek over onze gedeelde strategische prioriteiten, lees de whitepaper op Medium en discussieer mee.

 

Download the White Paper

Volgende stappen

De AV Think Tank streeft ernaar deze aanbevelingen op te volgen met een reeks aan activiteiten. Taskforces en werkgroepen worden opgericht om zich op deze kwesties te richten. Deze groepen zullen verder onderzoek doen en contacten leggen met andere relevante groepen belanghebbenden. Zij zullen de basis leggen voor aanbevelingen voor beleid en praktijk door het maken van handboeken, strategiedocumenten en andere publicaties. En ze zullen actieplannen ontwikkelen die direct aansluiten bij de belangen van AV-archivarissen en professionals op het gebied van cultureel erfgoed. Met deze activiteiten werkt deze groep internationale experts samen met de hele community aan een internationale onderzoeks- en actieagenda voor de gezamenlijke strategische prioriteiten in de komende tien jaar.

 

Leden

Het kernteam van de AV Think Tank bestaat momenteel uit:

 • Bill Thompson BBC, hoofd van Partnership Development, Archive Development & Partnership Lead, Make It Digital
 • Erwin Verbruggen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, projectleiding R&D
 • Giovanna Fossati,  EYE Film Institute Netherlands, Chief Curator & University of Amsterdam, Professor of Film Heritage and Digital Film Culture
 • Johan Oomen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, manager, R&D
 • Louise Broch, DR Arkiv (Danmarks Radio /Danish Broadcasting Corporation), Information Specialist
 • Dr. Phang Lai Tee, National Archives of Singapore, adjunct-directeur, een instelling van de National Library Board
 • Paul Gerhardt, BFI, hoofd onderwijs
 • Pelle Snickars, universiteit van Umeå, hoogleraar media- en communicatiewetenschappen
 • Peter B. Kaufman, Intelligent Television, oprichter en uitvoerend producent & MIT Office of Digital Learning, afdeling research
 • Rachael Stoeltje, Indiana University Bloomington, directeur, Indiana University Libraries Moving Image Archive (IULMIA)
 • Richard Ranft, The British Library, directeur Sound & Vision
 • Tony Ageh, New York Public Library, Chief Digital Officer
 • William Uricchio, MIT, hoogleraar Comparative Media Studies en hoofdonderzoeker Open Doc Lab & Universiteit Utrecht, hoogleraar Comparative Media History
 • Rachel Somers Miles, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, coördinator AV Think Tank

Contact

Toegang tot het kernteam van de AV Think Tank geschiedt op uitnodiging, maar iedereen die geïnteresseerd is in ons gezamenlijke audiovisuele culturele erfgoed is welkom om ons te voorzien van informatie dan wel het gesprek aan te gaan.

Contact opnemen kan via e-mail: avthinktank@beeldengeluid.nl

Houd deze pagina in de gaten voor updates over onze activiteiten en uitnodigingen voor conversatie en participatie.

Download the White Paper
beeldengeluid.nl maakt gebruik van cookies
We gebruiken functionele cookies en cookies voor het beheer van statistieken, social media en advertenties. Als je verder surft, ga je daarmee akkoord. Lees meer