You are here:

AV Think Tank

Binnen de nieuwe Audiovisual Think Tank werken experts in de audiovisuele erfgoedsector samen om gezamenlijke strategische prioriteiten in kaart te brengen en een onderzoeks- en actieagenda samen te stellen. De AV Think Tank wil belangrijke AV-archieven en professionals op het gebied van digitaal cultureel erfgoed van over de hele wereld vertegenwoordigen en deze partijen nauw met elkaar verbinden om als koplopers van de sector samen te werken met de rest van de community. De AV Think Tank legt de basis voor een AV-archiveringssector die duurzaam gebruik van AV-materialen op de lange termijn stimuleert en mogelijk maakt, onder andere voor onderwijsdoelstellingen.

In januari 2018 heeft de AV Think Tank het  white paper gepubliceerd met de titel Towards a New Audiovisual Think Tank for Audiovisual Archivists and Cultural Heritage Professionals. Het white paper is geschreven door Peter B. Kaufman (Intelligent Television en MIT) en heeft tot doel om in gesprek te gaan met het AV-archiefdomein en de cultureel erfgoedsector.

5 strategische speerpunten

De AV Think Tank heeft vijf strategische speerpunten geïdentificeerd waar momenteel aandacht aan wordt geschonken. Dit zijn:

  • Experimenteren met technologie en media binnen AV-archieven.
  • De implementatie van gratis en vrije licenties, en gratis en open standaarden.
  • Meer betrokkenheid bij Wikipedia.
  • Het stimuleren van nauwere samenwerking tussen archivarissen en producenten en makers
  • Het stimuleren van betrokkenheid van archieven bij kwesties in media, politiek en cultuur

Deze speerpunten fungeren als basis voor de huidige activiteiten en output van de AV Think Tank, en voor het verder benoemen van andere belangrijke kwesties. De AV Think Tank heeft vijf werkgroepen in het leven geroepen die met deze onderwerpen aan de slag gaan.

Lees hier meer over het denk- en werkproces van de werkgroepen, en over de ideeën voor een eerste output. (ENG)