Je bevindt je hier:

Raad van Toezicht, directie en Raad van Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld & Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan.

De Raad van Toezicht van Beeld & Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW.

Logo Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

Beeld & Geluid onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Beeld & Geluid functioneert volgens de principes van de code. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Lees meer over de GCC

De Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. 

Aftreedrooster Raad van Toezicht

 

Hoofd- en nevenfuncties RvT
Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directie

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de algemeen directeur, Eppo van Nispen tot Sevenaer (1964).

Hij is verantwoordelijk voor de visie, de strategie en het beleid van Beeld & Geluid, waar mediacultuur centraal staat.

Bekijk het directiereglement
Raad van Advies op de oranje bankjes bij het Grand Café van Beeld & Geluid met vlnr Patti Valkenburg, Gert-Jaap Hoekman, Piet Bakker, Wilbert Schreurs, Sarah Hagens, Leonieke Verhoog, Viktor Wijnen

Patti Valkenburg, Gert-Jaap Hoekman, Piet Bakker, Wilbert Schreurs, Sarah Hagens, Leonieke Verhoog, Viktor Wijnen (niet op de foto: Mark Deuze, José van Dijck, Sonja de Leeuw, Rami Ismail)

Raad van Advies

Per 2021 heeft Beeld & Geluid een Raad van Advies. Samen met deze Raad buigen wij ons over de vraag hoe we medialiefhebbers van alle leeftijden uit heel Nederland en daarbuiten betrekken bij ons prachtige instituut. Nu en in de toekomst. De Raad van Advies bestaat uit creatieve denkers van buiten de organisatie die ons scherp houden, inspireren en verbinden met hun netwerk. 

De Raad van Advies is 18 oktober 2021 geïnstalleerd en bestaat uit de volgende enthousiaste 11 leden, elk met hun eigen unieke expertise en verbinding met professionele gemeenschappen en doelgroepen.