Je bevindt je hier:

Data als kans

In dit project wordt een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruikmakend van moderne data-analyse technieken en artificiële intelligentie.

In dit project wordt een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruikmakend van moderne data-analyse technieken en artificiële intelligentie.

computer screen

Data-analyses waarbij grote hoeveelheden (multimediale) data via verschillende kanalen doorgrond kunnen worden zijn onontbeerlijk voor een gedegen en innovatieve onderzoeksjournalistiek. Om journalistieke hypotheses te staven, feiten en bewijslast te verzamelen en nieuwe verbanden te leggen en te verklaren. Er komen steeds meer bronnen beschikbaar, maar de bruikbaarheid van deze bronnen voor journalisten blijft achter bij haar potentie. Grootschaligheid, dataformaten --niet alleen tekst maar ook audio en beeld-- en het omgaan met beperkte of (technisch) gecompliceerde toegankelijkheid vereisen kennis, tools en skills die niet tot de standaard opleiding van journalisten behoren.

Aan de hand van een gefocust curriculum beschikken deelnemers na afronding van het programma over actuele kennis over de potentie en het gebruik van deze vaak nog onontgonnen bronnen, begrijpen ze de mogelijkheden en beperkingen van state-of-the art multimedia zoektechnieken en het gebruik van artificiële intelligentie hierbij. Ook leren ze methoden en technieken om deze data te analyseren interpreteren, visualiseren en vertalen naar nieuwswaarde en kunnen zij aan de hand van cases hun opgedane kennis en vaardigheden vertalen naar de beroepspraktijk en eventueel een publicatie.

De deelnemers verwerven de kennis en vaardigheden om binnen de organisatie waar zij voor werken de meerwaarde van datagedreven onderzoek te demonstreren. Ze kunnen aan anderen duidelijk maken hoe datagedreven onderzoek ingezet kan worden en welke methoden, tools en vaardigheden daarbij nodig zijn.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.

Projectpartners

Bellingcat, Beeld & Geluid Den Haag, LocalFocus, Beeld & Geluid