Wall of Fame

Beeld en Geluid heeft binnen zijn gebouw een prachtige plek om mediapersoonlijkheden die een oeuvreprijs hebben gewonnen, te eren: de Wall of Fame. Een glazen wand die het Atrium en de kantooretages van elkaar scheidt. In deze glazen Wall of Fame zijn awardwinnaars uit verleden en heden in glas vereeuwigd.

Paul de Leeuw onthult zijn portret in de Wall of Fame in 2016

Jaarlijks wordt het portret van de winnaar van de Beeld en Geluid Oeuvre Award toegevoegd aan de Wall of Fame. De prijs is één van de awards van de tv beelden.

Maar ook de winnaars andere prijzen, zoals de Carrière Award, Ere Zilveren Nipkowschijf of Ere Zilveren Reissmicrofoon, zijn in dit glazen monument vereeuwigd. Aan de hand van een portretfoto van de winnaar maakt Studio Drupsteen een zwart-wit afbeelding, die via een speciaal procédé in het glas wordt aangebracht. De grootte van deze plaat is 1,19 x 1,47 meter. 

In de Wall of Fame zijn de onderstaande mediapersoonlijkheden inmiddels te vinden.

Beeld en Geluid Oeuvre Award
2007 Koos Postema
2008 Mart Smeets
2009 Ad van Liempt
2010 André van Duin
2011 Ireen van Ditshuyzen
2013 John de Mol
2015 Paul de Leeuw
2017 Linda de Mol

Carrière Award Gouden Beeld 
(academy awards)
1997 Erik de Vries
1998 Van Kooten en De Bie
1999 Sonja Barend
2000 Joop van den Ende
2001 Aart Staartjes
2002 Bart de Graaff
2003 Henny Stoel
2004 Bob Rooyens
2005 Piet Römer
2006 Lars Andersson

Ere Zilveren Nipkowschijf
1962 Mies Bouwman
1985 Kees van Kooten en Wim de Bie
1989 Wim Koole 
1994 Wim T. Schippers 
1997 Martijn Lindenberg
1998 Het Klokhuis 
2004 Theo Reitsma 
2007 Sonja Barend en Ellen Blazer
2009 Ad van Liempt 
2012 Siemon de Jong (voor Taarten van Abel)
2014 Peter van Ingen (voor Zomergasten)
2017 Frans Bromet

Ere Zilveren Reissmicrofoon
1984 Gabri de Wagt 
1995 Ischa Meijer 
1998 Het Metropole Orkest 
2004 Henk van Hoorn

Oscar
1960 Bert Haanstra (voor Glas)
1973 Charles Huguenot van der Linden (voor Deze Kleine Wereld)
1978 Co Hoedeman (voor Het Zandkasteel)
1986 Borge Ring (voor Anna en Bella)
2001 Michael Dudok de Wit (voor Father and Daughter)

pre-Gouden Kalf
1930 Jo de Haas (Stalen Knuisten)