Je bevindt je hier:

Willem Melder

Willem Melder voor de gekleurde ramen van Beeld & Geluid

Willem Melder werkt sinds 2008 bij Beeld & Geluid en sinds 2020 als data engineer aan de afdeling Verkennen.



Momenteel werkt hij als data engineer aan het realiseren van de linked open data omgeving, waarbij de metadata van de collectie items beschikbaar komen.



Als adviseur draagt hij bij aan projecten met een focus op vernieuwing met name op het gebied van linked data, zoals het in 2020 gestartte project rondom de vernieuwing van het thesaurus management systeem als opvolger van het eerder gebruikte OpenSKOS.



Als backend ontwikkelaar werkte hij aan het toegankelijk maken van de collectie van Beeld & Geluid door toepassing van AI zoals spraakherkenning binnen de Clariah MediaSuite. Daarnaast is een focusgebied (het voorwaarden scheppen voor) het gestructureerd verbinden van de collectie en de thesaurus van Beeld & Geluid aan andere (digitale) cultureel erfgoedbronnen binnen een netwerk van samenwerkende erfgoedinstellingen. Namens Beeld & Geluid neemt hij deel aan de Architectuurraad, verantwoordelijk voor de DERA.



Voor 2008 werkte hij als software engineer en/of projectleider bij onder andere TNO Human Factors, Comsys International Vocalibur Language & Speech Technology BV. In 1999 behaalde hij zijn Master in de opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek naar gesproken dialoogsystemen bij de vakgroep Fonetiek.