Je bevindt je hier:

Erfgoedtermen onderhoudbaar dankzij OpenSKOS editor

Naast de API is er ook een webservice voor het uitwisselen van de data (de Concepten en ConceptSchemes) in de repository. Deze webservice is gebaseerd op OAI-PMH, een standaard voor het uitwisselen van metadata. Hiermee is het mogelijk om de volledige thesaurus op te vragen, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe concepten die sinds vorige week of sinds gisteren zijn toegevoegd. Het catalogusbeheersysteem van Beeld & Geluid haalt de data voor de keuzelijsten op via OAI-PMH, inclusief de dagelijkse wijzigingen op de thesaurus.

Toekomst

De thesaurus is een middel om toegang tot de collectie te verschaffen: via trefwoorden en namen kan er gezocht worden in het catalogussysteem. De volgende stap is dat er verbindingen tussen collecties ontstaan zodat er daadwerkelijk aan een Digitale Collectie Nederland gewerkt kan worden. Om dit mogelijk te maken moet er nog hard gewerkt worden aan het creëren van links tussen thesauri en daarmee links tussen collecties. Beeld & Geluid ziet het belang hiervan in en werkt hiervoor samen met Universiteiten (de Vrije Universiteit) op het gebied van alignments, met andere audiovisuele erfgoedinstellingen (Nationaal Archief en Eye Filminstituut) binnen de GTAA en met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Naturalis aan een Nederlandse Cultuurthesaurus.

Meer informatie

  • Vragen en opmerkingen over OpenSKOS zijn welkom per mail bij de afdeling R&D
  • Lees meer over OpenSKOS op de CATCHPlus website