Je bevindt je hier:

Collectiepijlers

De mediacollectie van Beeld & Geluid is gebouwd op vier thematische pijlers: ‘Nieuws, informatie en actualiteiten’, ‘Cultuur en entertainment’, ‘Amateur- en bedrijfsproducties’, en ‘Medialandschap’.

Wielrenners op wereldkampioenschap met bos bloemen in hun hand

Wereldkampioenschap wielrennen (NTS, 1967)

Nieuws, informatie, actualiteiten

Deze pijler bevat alle mediaproducties met nieuws en actualiteiten. Hier vind je ook alle uitingen over politiek en maatschappij, infotainment, sport en onderwijsproducties. Denk aan Zendtijd voor Politieke Partijen, SchoolTV uitzendingen, registraties van sportevenementen en (online) educatieve instructievideo’s.

Cultuur en entertainment

In deze pijler valt het collectiemateriaal van creatieve producties, vermaak en levensbeschouwing. We onderscheiden hierbinnen tien categorieën op basis van inhoudelijke thema’s of vorm: amusement, animatie, documentaire, drama (fictie), computergames, kunst en cultuur, natuur, muziek, religie en satire. Denk bijvoorbeeld aan de programma’s als Van Kooten en De Bie, Close-Up, Spuiten en Slikken, de vlogs van Enzo Knol, spotprenten en de videogame A2 Racer.

Amateur- en bedrijfsproducties

In deze pijler vallen enerzijds mediaproducties die gemaakt zijn door niet-professionele makers en anderzijds opdrachtproducties van organisaties en bedrijven. Denk bij de niet-professionele makers aan amateurfilms. Onder opdrachtproducties vallen bijvoorbeeld bedrijfs- en instructiefilms, maar ook reclame. In onze collectie vind je allerlei vormen van reclame zoals televisie- of radiocommercials en affiches.

Het medialandschap

In deze pijler valt al het collectiemateriaal dat inzicht geeft in de productie, distributie en ontvangst van zowel audiovisuele media als geschreven pers. Dat kunnen fysieke objecten zijn zoals camera’s, zendapparatuur, radio’s, kostuums en poppen van bijvoorbeeld De Fabeltjeskrant, maar ook scripts, decorontwerpen en tv-gidsen. Verder horen in deze collectiepijler ook persoonsarchieven (van bijvoorbeeld televisiepersoonlijkheden en journalisten), archieven van mediabedrijven, fotocollecties en andere collectie-onderdelen die meer vertellen over hoe media gemaakt en ontvangen worden.

Communicatiecultuur

Beeld & Geluid in Den Haag bundelt kennis, digitale archieven en collecties van het voormalige Museum voor Communicatie, het vroegere Persmuseum en het huidige Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Deze collecties vertegenwoordigen pers, journalistiek, media, communicatie en technologie.