Je bevindt je hier:

Privacy statement Beeld & Geluid bezoekers

In dit privacyreglement beschrijven we hoe we met jouw gegevens omgaan in verband met jouw bezoek aan Beeld & Geluid.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van Beeld & Geluid. Wij doen dit om onze bezoekers een zo plezier mogelijke dag te laten beleven en het helpt ons om onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Het kan zijn dat wanneer je nog op een andere manier met ons in contact komt dan via een bezoek, bijvoorbeeld via de website, we meer of andere dingen doen met je gegevens. Als dat zo is zullen we je dat bij dat contact vertellen. Hier vind je alvast een link naar ons andere privacy statement.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Wij zijn een stichting. Onze officiële naam is dus Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. We staan in het officiële register van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ons nummer daar is: 41194855. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum.

In de Beeld & Geluid experience ontdek je de wereld van de media en ga je daarmee zelf aan de slag. Daarnaast organiseren we verschillende evenementen. Hierbij worden gegevens van bezoekers verwerkt.

Je kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om onze klantenservice op -1 te bezoeken om archiefmateriaal te zoeken of aan te schaffen. Ook in dit geval verwerken wij gegevens van jouw bezoek.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

De tekst is geschreven in een informele stijl, zodat iedereen, ook jongeren / minderjarigen, de inhoud ervan kunnen begrijpen.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor en tijdens een bezoek aan Beeld & Geluid kunnen er verschillende gegevens van jou verwerkt worden. Als je bijvoorbeeld online een ticket hebt gekocht of je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief kan het zijn dat we ook andersoortige gegevens verwerken. Bij een bezoek worden de volgende gegevens verwerkt:

 • gegevens om jou te bereiken (naam, (e-mail)adres, geslacht);

 • gegevens over de betaling van het bezoek aan de experience of het evenement;

 • je geboortejaar;

 • gegevens over je bezoek aan de experience, de bezoekerssamenstelling (bijvoorbeeld of je met leeftijdsgenoten of met anderen/(andere) kinderen naar de experience bent gekomen) en of je onze experience bezoekt met een Museumkaart en/of een VriendenLoterij-VIPKAART;

 • gegevens over de manier waarop jij van onze experience gebruik maakt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld van welke interactives je gebruik maakt, in welke volgorde en welke keuzes je maakt;

 • in sommige gevallen worden tijdens evenementen foto’s en/of video's gemaakt ter publicatie via onze kanalen;

 • tijdens het bezoek aan onze experience kan je zelf foto- of videomateriaal opnemen. Dit materiaal kan bijzondere persoonsgegevens bevatten en wordt in principe drie maanden bewaard, maar je kunt ze op je persoonlijke resultatenpagina op mijn.beeldengeluid.nl op ieder moment zelf eerder verwijderen.

Hoe verkrijgen wij gegevens?

Wij krijgen je persoonsgegevens tijdens je bezoek aan Beeld & Geluid, als je je ring voor de experience registreert en/of gebruik maakt van de interactives.   

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • je bezoek aan de Beeld & Geluid experience mogelijk te maken en je de resultaten van jouw bezoek te mailen;

 • je bezoek aan onze klantenservice op -1 te reserveren en contact met je te kunnen opnemen in verband met dit bezoek;

 • als je je ervoor hebt aangemeld: je nieuwsbrieven te sturen. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven;

 • de nieuwsbrieven aan te passen op wie jij bent en wat je leuk/interessant vindt. Wij denken dat te kunnen voorspellen door je gegevens te analyseren en een profiel aan je te koppelen;

 • de diensten van Beeld & Geluid te verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken welke interactives wel en welke niet worden gebruikt;

 • marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren;

 • In verband met jouw en onze veiligheid maken wij ook gebruik van cameratoezicht. 

 • om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we jouw gegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden  gelden de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot locatiehuur, evenementen en een bezoek aan Beeld & Geluid.

 • voor de nieuwsbrief is de grond toestemming. 

 • voor het maken van foto’s en video-opnames is de grondslag gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen.

Voor de foto’s en video’s die je tijdens je bezoek aan de Beeld & Geluid experience hebt gemaakt en die via een persoonlijke link voor jou toegankelijk zijn, geldt dat die na drie maanden definitief worden verwijderd. Tijdens deze drie maanden heb je altijd de mogelijkheid om de foto’s en video’s via jouw persoonlijke link eerder te verwijderen. 

Beelden van cameratoezicht worden, behoudens uitzonderingen, 24 uur bewaard.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij je gegevens delen. Zo hebben we marketing(onderzoeks)bureaus ingeschakeld om je, namens ons, e-mails te sturen. 

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.

 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 • Recht op vergetelheid: Je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent.

 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw gegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.

 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.

 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt de foto’s en films die je hebt gemaakt laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via privacy@beeldengeluid.nl. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

E-mailadres: privacy@beeldengeluid.nl
Telefoonnummer: 035 677 70 67

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd)