You are here:

Winter School for Audiovisual Archiving

Jaarlijks organiseert Beeld en Geluid de Winter School for Audiovisual Archiving, een driedaagse training die deelnemers de praktische kennis bijbrengt om een preserveringsplan voor hun audiovisuele collecties te ontwerpen en uit te voeren.

Winterschool for Audiovisual Archiving

Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Het Winter School-programma biedt praktische kennis: de training start bij de basis van de digitale bewaring van AV-materialen en sluiten af met het helder krijgen van inzichten en beleid op het gebied van preservering van deze materialen van de deelnemer. Onderwerpen die behandelt worden tijdens de Winter School zijn:  

  • risico's voor digitale duurzaamheid
  • het OAIS model voor audiovisuele collecties toepassen
  • plannen van digitale preservering
  • ingest & acquisitie
  • bestandsformaten & data management
  • data opslag en migratie
Winter School 2019