Je bevindt je hier:

Open Media Art

Open Media Art liet jonge kunstenaars nieuw werk creëren door hergebruik van de open audiovisuele collectie van Beeld & Geluid.

Open Media Art liet jonge kunstenaars nieuw werk creëren door hergebruik van de open audiovisuele collectie van Beeld & Geluid.

Toeschouwer bekijkt Open Media Art

Open Media Art is een initiatief van Beeld & Geluid om het deel van de collectie dat beschikbaar is gesteld onder open licenties te laten hergebruiken. Een talentontwikkelingstraject van acht maanden biedt vijf makers de kans om nieuw werk te maken in reactie op, of gebruik makend van, deze collectie. Het project beoogt de kunstenaars op zoek te laten gaan naar innovatieve, interdisciplinaire concepten die de creatieve waarde van erfgoed collecties versterken.

Gedurende het traject komen de makers regelmatig samen om hun individuele projecten te bespreken. Bij elke bijeenkomst wordt een externe coach met expertise op het gebied van (online) mediacultuur uitgenodigd. Zij zullen niet alleen de individuele deelnemers maar ook de groep als geheel input geven om hen zoveel mogelijk te stimuleren in het creatieve proces. De resultaten van het project zullen zowel online als offline gepresenteerd worden in het voorjaar van 2016.

Met deze intensieve samenwerkingen hoopt Beeld & Geluid niet alleen onze kennis over het werken met open licenties en hergebruik te delen, ook hoopt zij in dit proces meer inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van de creatieve sector.

Het project Open Media Art wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.