Je bevindt je hier:

ekip

Ekip (European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform) creëert een netwerk dat het innovatievermogen van de culturele en creatieve industrieën versterkt en begeleidt. Met een internationaal consortium van 17 partners brengt ekip een beleidsontwikkelingsproces op gang voor herstel en vernieuwing. Beeld & Geluid leidt activiteiten die CCI’s stimuleren zodat ze over de juiste vaardigheden en middelen beschikken om bij te dragen aan de groene en digitale transitie.

Ekip (European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform) creëert een netwerk dat het innovatievermogen van de culturele en creatieve industrieën versterkt en begeleidt. Met een internationaal consortium van 17 partners brengt ekip een beleidsontwikkelingsproces op gang voor herstel en vernieuwing. Beeld & Geluid leidt activiteiten die CCI’s stimuleren zodat ze over de juiste vaardigheden en middelen beschikken om bij te dragen aan de groene en digitale transitie.

Grafisch beeld

De culturele en creatieve industrieën (CCI) vormen de kern van onze culturen, economieën en samenlevingen. Ze dragen bij aan creativiteit, kritisch denken en zorg voor culturele en maatschappelijke inclusie die essentieel zijn voor een groene en digitale transitie. Voor het creëren van een bloeiend CCI-ecosysteem dat de samenleving en de planeet versterkt, is het essentieel om de juiste prioriteiten te stellen voor onderzoek & innovatie (O&I). Ekip formuleert deze O&I-prioriteiten door middel van participatieve benaderingen en stelt zo de sector in staat om deel te nemen aan breed gedragen innovatieprocessen. Op basis van de beleidsaanbevelingen die daaruit volgen, organiseert ekip capaciteitsopbouw activiteiten. Zo ontwikkelen we samen een dynamisch Europees CCI-ecosysteem dat de sector in staat stelt om deel te nemen aan innovatieprocessen en verandering stimuleert naar een groenere, inclusievere en digitaal vaardige samenleving.

Een netwerk voor alle CCI's

Het fundament voor het ekip ecosysteem is een netwerk dat bestaat uit zowel CCI-spelers - van zelfstandige ontwerpers tot grotere organisaties en netwerken - als vertegenwoordigers van andere sectoren, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en ICT. Ze werken samen op de volgende punten:

  • Identificeren en prioriteren van O&I onderwerpen gericht op groene en digitale transitie,
  • Onderzoeken van de behoeften van CCI’s aan technische, financiële ondersteuning en aan ontwikkeling van vaardigheden en van regelgeving, om complexe innovatieprocessen toegankelijker te maken, 
  • Het verstrekken van gegevens over urgente beleidsgebieden aan alle lidstaten en CCI's.

Door een breed bereik aan belanghebbenden uit heel Europa samen te brengen, vult het ekip-netwerk bestaande hiaten in de informatie voor de CCI’s op. Hiermee stimuleert en ondersteunt ekip het creëren van een nieuw innovatiebeleid.

Een beleidsmotor voor innovatie in en met CCI's 

Op basis van de ideeën die voortkomen uit het netwerk ontwikkelt en test Ekip beleidsaanbevelingen en stimuleringsmaatregelen voor O&I - bekend als de ekip-beleidsmotor. Via 15 beleidslabs werken diverse belanghebbenden samen aan beleidsthema’s zoals de rol van kunstmatige intelligentie, de overgang naar nul uitstoot in creatieve waardeketens en het aanpakken van geografische innovatieongelijkwaardigheid in Europa. Het resultaat omvat O&I-beleidsaanbevelingen en praktische richtlijnen voor het implementeren en volgen van ontwikkelingen in innovatie-ecosystemen.

Rol van Beeld & Geluid

Het Beeld & Geluid-team heeft de leiding over de activiteiten die het innovatievermogen van CCI’s opbouwen, zodat CCI’s deel kunnen nemen aan complexe innovatieprocessen en open innovatie-ecosystemen met meerdere belanghebbenden. Ons doel is om te stimuleren dat een breed scala aan CCI's over de juiste vaardigheden beschikt en om toegang te bieden tot middelen om bij te dragen aan de groene en digitale transitie. Met speciale aandacht voor de kleine en middelgrote CCI-actoren organiseren we trainingsworkshops, hackathons en beleidsworkshops.

Project partners

Lund University, Creative Business Network, Beeld & Geluid, Universiteit Delft, Creativity Lab, MSCOMM, Polictecnico di Milano, Technopolis, IDEA, HUMAK, NextAtlas, stad Rotterdam , Bratislava city, Creative Industry Kosice, Saint-Etienne, New Moment, University of Edinburgh.

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het Horizon Europe Framework Program (HORIZON), onder de subsidieovereenkomst 101112111.