Je bevindt je hier:

DE-BIAS

De metadata van verschillende culturele erfgoedcollecties zijn lange tijd onaangetast gebleven vanwege uiteenlopende redenen, van economische tot structurele redenen. Het DE-BIAS-project detecteert kwetsende taal en doet suggesties voor alternatief taalgebruik binnen deze collecties, wat leidt tot meer weloverwogen bewoordingen.

De metadata van verschillende culturele erfgoedcollecties zijn lange tijd onaangetast gebleven vanwege uiteenlopende redenen, van economische tot structurele redenen. Het DE-BIAS-project detecteert kwetsende taal en doet suggesties voor alternatief taalgebruik binnen deze collecties, wat leidt tot meer weloverwogen bewoordingen.

Logo van het DE-BIAS project

De manier waarop we erfgoedobjecten beschrijven, kan ons helpen om onze culturele geschiedenis te leren kennen en waarderen. De taal die door de meeste culturele erfgoedorganisaties wordt gebruikt om hun collecties te catalogiseren, is vaak exclusief en kan beledigend zijn voor minderheidsgroepen. Veel instellingen zijn zich bewust van dit probleem, maar vinden het moeilijk om hun databases bij te werken vanwege de omvang en complexiteit van hun collecties. Om dit probleem aan te pakken, is het project DE-BIAS opgezet. Binnen het project wordt een tool ontwikkeld die vooringenomen taal automatisch detecteert en meer passende termen voorstelt. Het project heeft ook als doel om verschillende communities te betrekken bij het ontwikkelen van een woordenschat die zelfexpressie mogelijk maakt. Op deze manier wordt de gezamenlijke participatie met betrekking tot het bijwerken van de databases van culturele erfgoedcollecties bevorderd. We kunnen stellen dat het DE-BIAS project onder andere van start is gegaan om de culturele, maatschappelijke en economische waarde van erfgoedcollecties te verhogen. Het project draagt bij aan het tegengaan van racisme en onderdrukking in musea, archieven en bibliotheken. 

Beeld & Geluid heeft een leidende rol bij het testen van verschillende tools, daarbij werken ze samen met stakeholders om ervoor te zorgen dat de tools voldoen aan de wensen en behoeften van culturele erfgoedorganisaties.

Partners 

DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (co-ordinator), Datoptron, European Fashion Heritage Association, ThinkCode, Michael Culture Association, European Centre for Cultural Organisation and Management, KU Leuven, Archive Portal Europe Foundation, French Ministry of Culture, Europeana Foundation, The Netherlands Institute for Sound & Vision