Je bevindt je hier:

CLARIN

CLARIN is een Europees initiatief dat als doel heeft om e-science mogelijk te maken binnen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

CLARIN is een Europees initiatief dat als doel heeft om e-science mogelijk te maken binnen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

CLARIN logo

CLARIN zorgt voor de ontwikkeling van een Europese digitale infrastructuur waarin talige hulpbronnen en technologieën voor alle onderzoekers eenvoudig beschikbaar zijn. Hiertoe brengt CLARIN instituten die taaltechnologieën en talige bronnen ontwikkelen samen met onderzoeksinstituten die bij hun onderzoek gebruik (zouden kunnen) maken van deze technologieën en bronnen.

Er zijn ruim 30 instituten uit 25 verschillende landen als partner aangesloten bij CLARIN. Het Europese project is verantwoordelijk voor de coördinatie, samenwerking en het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende deelnemende landen. In ieder deelnemend land komt er een nationale organisatie die door de eigen overheid gefinancierd wordt. De nationale projecten zijn verantwoordelijk voor het standaardiseren van bronmaterialen, het ontwikkelen en aanpassen van tools om met deze internationale standaarden om te gaan. CLARIN-NL zal bovendien de beoogde doelgroep opleiden en trainen in het gebruik van de infrastructuur ten bate van hun onderzoek.