Je bevindt je hier:

Toegang en Gebruikers

Toegang focust zich op het faciliteren en stimuleren van toegang tot de collectie van Beeld & Geluid, op basis van kennis over gebruik en gebruikers en met behulp van beschikbare metadata en content.

Samenkomst van mensen in Beeld & Geluid

      Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Audiovisuele documenten zijn tijdelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld boeken en tijdschriften zijn ze niet waarneembaar zonder hulpmiddel: een filmtafel, een videorecorder of een media-player. Om snel een idee te krijgen van het verloop en de inhoud van een audiovisueel product is metadata nodig. Met de intrede van het digitale tijdperk zijn de mogelijkheden voor het bieden van toegang uitgebreid. Audiovisuele documenten zijn niet alleen meer te benaderen via beschrijvende gegevens, maar ook via de automatische indexering van tekst- beeld en geluidselementen die onderdeel vormen van het document zelf, of via (audio)visuele previews, key frames of highlights. Toegang betreft dus traditionele online toegang via zoekportals, maar ook alternatieve vormen van ontsluiting, bijvoorbeeld via koppelingen met externe data, collecties, of infrastructuren.

Voor het managen van grotere collecties wordt veelal speciale collectie-management software gebruikt. Alle informatie over de collecties, hun onderdelen en hun status wordt dan in één systeem bijgehouden. Dit vergemakkelijkt het systematisch beheren en onderhouden van een grote audiovisuele collectie aanzienlijk. Het bewaren, ontsluiten en distribueren van digitale collecties in een productie- en archiefomgeving wordt 'media-assetmanagement' genoemd. Dit begrip omvat het geheel aan methoden en technieken voor het volgen, registreren, beheersen en authenticeren van digitale materialen en hun verschillende versies.

Auteursrechten

Auteursrechten spelen een grote rol bij het openstellen van collecties. Beeld & Geluid doet er alles aan om binnen de mogelijkheden zo breed mogelijk toegang te bieden tot haar collectie. Verzamelen van kennis en expertise rond auteursrechten, open beschikbaarstelling en hergebruik door derden is daarom essentieel binnen dit gebied.

Stroomschema online publicatie

Om een zo groot mogelijk deel van onze mediacollectie online beschikbaar te stellen en tegelijkertijd de belangen van rechthebbenden zo goed mogelijk te respecteren, heeft Beeld & Geluid een stroomschema opgesteld. Dat dient als basis voor elk rechtenonderzoek dat gedaan wordt binnen onze collectie. Auteursrechten, naburige rechten, portretrecht en privacy-overwegingen worden zorgvuldig in kaart gebracht en gedocumenteerd, zodat de rechtensituatie voor korte en lange termijn kan worden vastgelegd.

Time lapse fotografie van blauwe lichten

Linked Data

Het stuiten op interessante gegevens, niet door browsen, maar door automatische analyse van grote hoeveelheden data (‘Big Data'), kennen we vanuit andere domeinen. Bijvoorbeeld door gegevens uit verschillende databanken te koppelen. Het fenomeen doet door de toenemende volumes van archieven ook zijn intrede binnen het audiovisuele domein. Het blootleggen van patronen door gebruik te maken van statistische technieken en zelflerende systemen kan zeer interessant zijn voor verschillende gebruikersgroepen.

Om gebruikers van erfgoedcollecties zo goed mogelijk te bedienen werken we eraan onze collectie zo te publiceren (als Linked Data) dat deze ook op platforms van derden gevonden kan worden. We koppelen onze collectie aan publieke databronnen en aan collecties van andere erfgoedinstellingen uit ons netwerk om zo verrijkingen aan de collectie toe te voegen. Voor het maken van deze koppelingen gebruiken we gestandaardiseerde termen uit onze thesaurus, de GTAA.

Gebruikers

De manier waarop Beeld & Geluid omgaat met de archivering en beschikbaarstelling van de collecties is afhankelijk van de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen en eindgebruikers. Ook nieuwe vormen om content beschikbaar te stellen spelen hierin een grote rol. Hieronder lees je meer over hoe content wordt aangeboden, aan welke doelgroepen en welke kanalen we daarbij inzetten. De eindgebruikers van Beeld & Geluid zijn ingedeeld in vijf doelgroepen:

  • Particulieren 
  • Mediaprofessionals
  • Onderwijs
  • Onderzoekers
  • Erfgoed
Mensen kijken naar beeldscherm in een tentoonstelling

Foto: Jorrit Lousberg

Particulieren

Met de doelgroep particulieren wordt het algemeen publiek aangeduid. Deze doelgroep bezoekt de fysieke locatie van Beeld & Geluid om naar de tentoonstellingen te gaan, of om workshops of lezingen bij te wonen. Ook maakt deze groep gebruik van de online portals, zoals TILT, de Beeld & Geluid website, de nieuwsbrief, social media, blogs en vlogs. Op de website zoeken.beeldengeluid.nl kan de collectie doorzocht worden en materiaal worden aangevraagd voor privégebruik. 

 

Man aan een tafel achter een laptop

Makers over de Vloer, Mark IJzerman (Fotograaf: Mariska Kerpel voor A Small Production Company)

Mediaprofessionals

De brede mediacollectie is uitermate geschikt voor research voor, en hergebruik in, nieuwe films, documentaires, televisie- en radioproducties en in nieuwe mediavormen. Afhankelijk van de gebruiker, het gebruik en de auteursrechten op het collectiemateriaal zijn er verschillende manieren om de collectie in te zien en te gebruiken voor nieuw werk. Met een aanvraag op de portal DAAN (Digitaal Audiovisueel Archief van Nederland) is het voor mediaprofessionals mogelijk om te zoeken in onze collectie. Op Open Beelden is een deel van de collectie te zien die in het publiek domein valt en waarvan de rechten zijn verlopen. 

 

Kinderen in een filmzaal kijken naar een presentatie op het grote doek.

Onderwijs 

Voor het onderwijs organiseert Beeld & Geluid workshops rond mediawijsheid. Van primair tot hoger onderwijs en voor (toekomstige) docenten en onderwijsprofessionals bieden we programma’s op maat. Op Beeld & Geluid op school vind je ons volledige educatieve aanbod: in onze musea in Hilversum en Den Haag, in de klas én op het mediaplatform, onze digitale onderwijscollectie van video- en audiomateriaal.

 

Drie mensen rondom een tafel, staand en zittend voor een laptop

Onderzoek

Voor onderzoekers en studenten biedt Beeld & Geluid (in samenwerking met CLARIAH) de Media Suite, een online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollectie. Onderzoekers en studenten uit onder meer de geestes- en sociale wetenschappen kunnen met behulp van hun universitaire medewerkers- of studentenaccount inloggen op de Media Suite en kosteloos gebruik maken van de aanwezige collecties voor onderzoek.

Drie mannen staand met elkaar in gesprek

Erfgoed

Beeld & Geluid is penvoerder en initiatiefnemer van AVA_Net. Dit is een netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed.

Meer weten over toegang en gebruikers

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld & Geluid samenwerkt op het gebied van toegang en gebruikers, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven?