Auteursrecht

Auteursrechten spelen een grote rol bij het openstellen van collecties. Verzamelen van kennis en expertise rond auteursrechten, open beschikbaarstelling en hergebruik door derden is daarom essentieel binnen dit gebied en een belangrijk aandachtsgebied voor Beeld en Geluid.

Digitale media zijn reproduceerbaar en makkelijk te verspreiden. Het beschermen van de directe en naburige rechthebbenden is van oudsher een belangrijke taak geweest van een audiovisueel archief. In het digitale tijdperk krijgt deze taak nieuwe dimensies door de invoering van het ‘digital rights management’ (DRM). Eigendoms- en auteursrecht issues kunnen een belemmering voor toegang en gebruik vormen. Dat zit ‘m in de tegenstelling tussen het individuele karakter van het intellectuele eigendomsrecht en het collectieve karakter van het cultureel erfgoed. Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niettemin stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals citeren, lenen, gebruik in het onderwijs, raadpleging in een archief, maken van een preserveringskopie, restauratie, leenrecht en het hebben van een thuiskopie stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden van de maker.

Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide synopsis van de Nederlandse auteurswet. In een samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijkste begrippen van de Nederlandse auteurswet. Deze informatie is handig voor mensen die werkzaam zijn in het (audiovisuele) erfgoedveld wanneer de vraag zich voordoet of gebruik van collectiemateriaal op een bepaalde wijze geoorloofd is.

beeldengeluid.nl maakt gebruik van cookies
We gebruiken functionele cookies en cookies voor het beheer van statistieken, social media en advertenties. Als je verder surft, ga je daarmee akkoord. Lees meer