Je bevindt je hier:

Auteursrecht

Bij het openstellen van collecties speelt het auteursrecht een belangrijke rol. Ook op een groot deel van de collectie van Beeld & Geluid rust auteursrecht. Het vergroten van kennis en in huis hebben van expertise rond auteursrechten is daarom voor Beeld & Geluid essentieel en vormt bij open beschikbaarstelling en hergebruik door derden een belangrijk aandachtsgebied.

Foto: Robbert Slagman, Collectie Beeld & Geluid

Stroomschema online publicatie

Detail uit het stroomschema auteursrechten

Om een zo groot mogelijk deel van onze mediacollectie online beschikbaar te stellen en tegelijkertijd de belangen van rechthebbenden zo goed mogelijk te respecteren, heeft Beeld & Geluid een stroomschema opgesteld dat als basis dient voor elk rechtenonderzoek dat gedaan wordt binnen onze collectie. Auteursrechten, naburige rechten, portretrecht en privacy-overwegingen worden zorgvuldig in kaart gebracht en gedocumenteerd, zodat de rechtensituatie voor korte en lange termijn kan worden vastgelegd. Hierdoor weten we bijvoorbeeld wanneer archiefmateriaal tot het publieke domein gaat behoren of wat de mogelijkheden zijn voor online beschikbaarstelling van materiaal aan het algemene publiek.

Wil je weten welke stappen we bij Beeld & Geluid zetten voor een rechtenonderzoek?

Bekijk het stroomschema

Wil je meer weten over het auteursrecht? Lees dan de uitgebreide synopsis van de Nederlandse auteurswet. In een samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid vind je de belangrijkste begrippen van de Nederlandse auteurswet.