Je bevindt je hier:

Metadata

De audiovisuele collectie van Beeld & Geluid wordt ontsloten door ‘metadata’, dat wil zeggen data over data. Zonder metadata is een film, programma, webvideo, object of foto onvindbaar en daarmee niet te raadplegen of te hergebruiken.

Een computerscherm met selectie van files

      Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Binnen metadata kunnen we onderscheid maken tussen inhoudelijke of beschrijvende metadata en administratieve metadata. De beschrijvende metadata leggen de inhoudelijke karakteristieken vast van een audiovisuele productie (b.v. titel, wie/wat/waar/waarom, gasten, genre), maar ook gegevens over het productieproces en de publicatie (b.v. crew, producent, uitzenddatum, zender en zendgemachtigde.

Tot ca. tien jaar geleden werd het grootste deel van de beschrijvende metadata handmatig aangemaakt, op basis van het afluisteren of afkijken van een av-productie. Tegenwoordig probeert Beeld en Geluid zo veel mogelijk metadata ‘aan de bron’ op te halen, waardoor het handmatig annotatieproces tot een minimum is beperkt. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van automatische metadata-generatie, via termextractie (het toekennen van thesaurustermen op basis van een uitgeschreven tekst); sprekerherkenning en gezichtsherkenning.

De administratieve metadata daarentegen worden ingezet voor het managen en administreren van collecties. Het gaat hier bijvoorbeeld om rechteninformatie, acquisitie- en conserveringsgegevens. Een belangrijke categorie binnen de administratieve metadata vormen de zogenaamde ‘preservation metadata’. Deze metadata leggen de levenscyclus van een digitaal object vast en tonen zo de authenticiteit ervan aan, door allerlei dynamische bewerkingen en processen heen. Een andere categorie binnen de administratieve metadata vormen de ‘technische metadata’, die technische eigenschappen van het document beschrijven maar ook bepaalde systeeminformatie omvatten. Voorbeelden: filelocaties, audiovisuele formaten, databaseschema's, compressiegegevens, authenticaties.

Metadata worden georganiseerd in modellen. Hun definities liggen vast in metadata-dictionairies.

Bij het gebruik van geautomatiseerde processen spelen vragen rond de kwaliteit van de beschrijvingen en het monitoren ervan een prominente rol. Een zoeksysteem indexeert deze metadata en beschrijvingen om zoeken in audiovisuele content mogelijk te maken (meer hierover onder het kennisthema Toegang).

Thesaurus

Benieuwd met welke thesaurus wij audiovisuele collecties beschrijven? Hier vind je alle informatie over onze Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA). De GTAA wordt beheerd in ons nieuwe thesaurusbeheersysteem ALMA, dat in 2021 in gebruik is genomen.

Wil je gebruik maken van de GTAA? Neem contact met ons op via thesaurus@beeldengeluid.nl

Meer over Metadata

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld & Geluid samenwerkt op het gebied van Metadata, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven over Metadata?