Je bevindt je hier:

Collectie

Dagelijks worden talloze nieuwe mediaproducties in Nederland gemaakt. Die mediaproducties vormen de diverse collecties van Beeld & Geluid. Wij blijven dan ook collecties verwerven en uitbreiden, die dat veranderende en groeiende medialandschap vertegenwoordigen.

Depots in Beeld & Geluid, uitkijkend vanaf verdieping -4 naar boven

Dat gebeurt op verschillende manieren. De programma’s op radio en televisie die door de publieke omroepen worden gemaakt, stromen dagelijks digitaal ons archief in. Daarnaast acquireren we regelmatig collecties van particulieren of onafhankelijke mediamakers. Ook zoeken we actief naar nieuwe relevante werken en producties, zoals games, websites en video’s van social media.

Collectiebeleid

Om het verwerven en collectioneren inzichtelijk te maken, hebben we een collectiebeleid vastgesteld. De selectie en waardering die hierbij komen kijken, vereisen een rationele afweging. Een vastgesteld collectiebeleid is dan een belangrijke houvast. Beeld & Geluid heeft als archief verschillende functies waar bij het collectioneren rekening mee gehouden wordt. Wij zijn onder andere het bedrijfsarchief van de omroepen, maar we collectioneren ook ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Selectiecriteria en richtlijnen voor de waardering van dit materiaal operationaliseren dit beleid. Net als dat mediaproducties zich steeds vernieuwen, zijn onze functies en beleid ook altijd onderhevig aan veranderingen.

Binnen in het gebouw van Beeld & Geluid

Onderzoek naar collecties

Voor dit alles is het van belang kennis te hebben over de samenstelling van onze collecties. Is bekend hoe audiovisuele producties in ons archief terecht zijn gekomen, waarom bepaald materiaal niet tot de collectie behoort, of in welke mate de samenstelling van collecties representatief of vlakdekkend zijn? Onderzoek naar collecties draagt bij aan het vergroten van de kennis over historische ontwikkelingen van media. Hierdoor kunnen we aanpassingen maken in het collectiebeleid en komen we uiteindelijk tot een representatieve selectie. Deze toename van kennis over media en producties draagt bij aan een grotere toegankelijkheid van het archief, bijvoorbeeld door het delen van deze kennis in publicaties, tentoonstellingen in ons museum en online verhalen. Dit zijn bijvoorbeeld ons platform met verhalen over media TILT en ons platform voor het onderwijs Beeld & Geluid op School

Ben je benieuwd wat er zoal in onze collectie zit? Bekijk hiernaast onze collectietrailer.

Volle stellingen in het depot van Beeld & Geluid

Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Beelden voor de Toekomst

De beelden van de trailer zijn digitaal beschikbaar middels het project Beelden voor de Toekomst. Een groot deel van de collectie is op fysieke dragers opgeslagen, zoals film, video en magneetband. Om dit materiaal in de toekomst te kunnen blijven afspelen, is in 2007 het enorme digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst gestart. Onder de vleugel van dit project is onze collectie op hoge kwaliteit gedigitaliseerd. Zo kunnen de beelden toegankelijk gemaakt worden voor het publiek. Daarin zijn wij natuurlijk gebonden aan de belangen en rechten van partijen als de Nederlandse omroepen en andere producenten. Deze partijen maken dagelijks gebruik van het gedigitaliseerde materiaal in nieuwe producties die zij maken, van journaals tot documentaires. Beeld & Geluid draagt de zorg voor het beheer van dit materiaal, maar is hiervan lang niet altijd rechthebbende. Die rechten blijven vaak liggen bij degene die het materiaal heeft gemaakt. Hiermee is niet gezegd, dat onze collectie geheel achter slot en grendel zit. Beeld & Geluid werkt met partijen als omroepen, scholen en de creatieve industrie aan het zo breed mogelijk toegankelijk maken van onze collectie.

Digitale collectie

Het beheer van collecties van digitale materialen vraagt speciale aandacht. Voor het managen van digitale collecties zijn nieuwe technologische kennis en vaardigheden vereist. Iedere keer namelijk dat de technologie zich vernieuwt, moeten processen weer herzien worden. Digitale preservering is een continu proces waarbij de afspeelbaarheid en de leesbaarheid van de files gemonitord worden. Het vraagt een actieve houding in het beheer van het archief. Een digitale collectie biedt ook nieuwe kansen voor metadata. Met artificiële intelligentie kunnen collecties beter ontsloten worden. Zo kan met gezichtsherkenning of spraakherkenning een persoon worden toegevoegd in de beschrijving en worden ondertitels doorzoekbaar gemaakt.   

Wil je de collectie raadplegen? Dat kan online via zoeken.beeldengeluid.nl

De collectie bekijken bij Beeld & Geluid

Onze mediatheek is op afspraak open op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Hier kun je kosteloos al het digitale materiaal uit onze collectie bekijken en beluisteren. Je vindt de mediatheek bij de klantenservice, op verdieping -1 in ons pand. 

Let op: het reserveren van een tijdslot voor je hele bezoek is verplicht. Heb je meer tijd nodig, reserveer dan een extra tijdslot. 

Meer weten over collectie? 

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld & Geluid samenwerkt op het gebied van collectie, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven over collectie?