Je bevindt je hier:

Tim Manders is informatie-adviseur bij de afdeling Verkennen, die zich onder andere inzet op thema’s als klantgerichtheid, collectieverbreding en data discovery. Hij operationaliseert innovaties, ontwikkelt en beheert diverse DAAN-gebruikerswensen en functionaliteiten en optimaliseert metadata-processen van instroom tot toegang. Tim is lid van de FIAT/IFTA Media Management Commissie. Onderwerpen waar hij zich met plezier mee bezighoudt:

  • Media Management - een proactieve benadering van annotatie: meer en gestructureerde metadata zo vroeg mogelijk in de keten genereren, aangevuld met automatische technieken die fijnmazige toegang opleveren.
  • De implementatie van automatische technieken, toegepast op de dagelijkse instroom van radio en tv in het archief: sprekerlabeling, termextractie en gezichtsherkenning.
  • Het benutten van de thesaurus om goed gestructureerde data te krijgen en te linken met andere collecties en bronnen.
  • Business rules, metadatamappingen, -normalisaties, -standaarden en -modellen.
  • Optimalisatie van metadata processen en -workflows.
  • Functioneel beheer en requirements rondom metadataprocessen en zoeken, zowel intern als op diverse doelgroepspecifieke en publieke collectiewebsites.
  • Ethiek en bias in de collectievorming, beschrijving en AI-technieken.