Je bevindt je hier:

John Leek

John Leek voor de gekleurde ramen van Beeld & Geluid

John Leek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategische partnerships ten behoeve van de doorontwikkeling van Beeld & Geluid.

Hij ontwikkelde hiertoe onder meer de educatieve concepten voor de eerste Beeld & Geluid Experience (opening 2006) en was hier tot 2016 hoofd onderwijs en educatie. Ook nu is hij betrokken bij de totale vernieuwing van het museum van Beeld & Geluid. Hij stond aan de wieg van Teleblik, werkte aan de doorontwikkeling van Academia, was mede-oprichter van het Netwerk Mediawijsheid in Nederland (2008), ontwikkelde de Hilversum Media Campus (2014-2017) die opgegaan is in MediaPerspectives. In 2016 ontwikkelde hij met Michael Spendel een unieke samenwerking met Google/YouTube die onder meer leidde tot de eerste tentoonstelling over YouTube ter wereld. In 2019 was hij kwartiermaker en programma-manager a.i. voor de Alliantie Digitaal Samenleven, gericht op bereiken van digitale inclusie in Nederland, waar hij nu stuurgroeplid is. Ook in 2019 startte hij, i.s.m. gemeente Hilversum, bibliotheek Hilversum en Museum Hilversum de ontwikkeling van een plan voor het Mediaplein in Hilversum-centrum. John ontwikkelt deze strategische programma's in nauwe samenwerking met lokaal-regionale en (inter-)nationale partners, publiek en privaat. Basis voor deze initiatieven is altijd co-development met deze partners en stakeholders. 

Achtergrond

John studeerde aan de experimentele lerarenopleiding van de VU (docent), aan de HvA (pedagogiek, opleidingstechnologie) en UvA (onderwijskunde met specialisatie mediadidactiek / instructional design). In 2014 rondde hij het advanced leadershipprogramma van De Baak af en is in 2020 gestart met een PhD-traject aan de Vrije Universiteit, met als thema: 'purpose driven platform ecosystems' en de (on)mogelijkheden daarvan voor publieke (incl. academische-, journalistieke- en erfgoed-) instellingen om daarbinnen waarde te creëren en realiseren.

Hij werkte van 1984-1994 als mentor, av-docent en trainings-ontwikkelaar bij het Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam (Osdorp en Noord), waar de tijdelijke en chronische schooluitvallers van de stad programma's volgden.. Hij schreef in 1993 het onderwijsconcept voor het op te richten Science Center newMetropolis (nu NEMO), waar hij direct een baan kreeg en verantwoordelijk werd voor de educatieve concepten en een educatief laboratorium. In 2000 maakte hij de overstap naar een nieuwe kwartiermakersrol: ontwikkelaar van het 'learning' concept voor de nog totaal te ontwikkelen Beeld & Geluid Experience en bijbehorende programma's. Hij schreef av-lesmateriaal voor ThiemeMeulenhoff, was mede-auteur van o.m. de Reisgids Digitaal Leermateriaal

(Neven)functies

  • Bestuursfuncties intern/extern: Lid landelijk bestuur van Vereniging van Science Centers, stuurgroeplid Alliantie Digitaal Samenleven. 
  • Externe (neven-)functies: Lid Adviesraad Stadsfonds Hilversum, Extern lid examencommisssie Reinwardt Academie, (gedelegeerd) bestuurslid Stichting Mediaplein. 

Contact

Bekijk John Leek op LinkedIn.