Je bevindt je hier:

Samenwerkingsverbanden

Beeld & Geluid werkt samen met onderstaande instellingen:

Logo Alliantie Digitaal Samenleven

Alliantie Digitaal Samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) werd in 2019 geïnitieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VodafoneZiggo en Number Five Foundation. Het doel van de Alliantie is dat iedereen kan (blijven) meedoen in de digitale wereld, een digitaal inclusieve samenleving dus. Verenigd in deze alliantie bouwt een groeiende groep van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én ervaringsdeskundigen aan een samenleving waarin de mens centraal staat en niet de technologie. De ambitie is daarbij te zorgen dat iedereen zich digitaal vaardig, veilig en betrokken (blijft) voelen, iets dat past bij de missie van Beeld & Geluid. Onder leiding van Beeld & Geluid werd de alliantie georganiseerd als een programma, waarvan het bureau sinds 2020 gevestigd is bij Beeld & Geluid. De sturing gebeurt in samenwerking met Number Five Foundation.

Ga naar de website van Alliantie Digitaal Samenleven
Logo Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in mei 2008 als programma opgericht door vertegenwoordigers van ECP, Koninklijke Bibliotheek, Kennisnet en Beeld & Geluid, gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen. Met het netwerk als organisatievorm zijn belangrijke mediawijsheid thema's makkelijker, sneller en creatiever aan te pakken. De kracht van het netwerk, bestaande uit bijna 1000 partners, ligt in de kennisdeling en samenwerking. Het programmabureau is gevestigd bij Beeld & Geluid.

Ga naar de website van Netwerk Mediawijsheid
Logo Nederlandse AI Coalitie

Nederlandse AI Coalitie

In oktober 2019 de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC) op initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam dutch digital delta. De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Beeld & Geluid leidt de werkgroep voor de sector Cultuur en Media.

Ga naar de website van Nederlandse AI Coalitie
Logo NDE

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is gestart op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deelnemers zijn de Koninklijke Bibliotheek, Beeld & Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en een groeiend aantal partijen en personen van binnen en buiten de erfgoedsector. Beeld & Geluid levert als landelijk knooppunt voor de audiovisuele sector binnen NDE een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid, uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van media en audiovisueel erfgoed materiaal.

Ga naar de website van Netwerk Digitaal Erfgoed
Logo Podiumkunst.net

Podiumkunst.net

In 2021 is gestart met een nieuw netwerk waarvan Beeld & Geluid het penvoerderschap heeft. Podiumkunst.net herbergt de schatkamer van collecties uit de podiumkunsten. De initiële periode voor dit project is vier jaar. Podiumkunst.net verbindt de archieven van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunsten.

Ga naar Podiumkunst.net
Logo Greenbookings

Greenbookings

Greenbookings levert een concrete bijdrage aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden door bij boekingen van evenementen- en vergaderlocaties in Nederland bomen te planten.

Door een online spaarsysteem sparen locaties automatisch 0,5% van iedere boeking voor het planten van bomen. Onze wereld heeft meer bos nodig: voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Spaar met je event of vergadering bij Beeld & Geluid voor een bosrijke wereld.

Ga naar de website van Greenbookings