Je bevindt je hier:

Overheden

Beeld & Geluid werkt samen met verschillende Overheidsinstellingen voor onder meer onderzoek, publieksprogramma's en Dutch Media Week.

Logo CLICKNL

CLICKNL

CLICKNL is de TKI van de topsector Creatieve Industrie. CLICKNL gaf gaf financiële steun aan het Fieldlabs Virtual worlds.

Ga naar de website van CLICKNL
Logo Europese Commissie

Europese Commissie

Heeft afgelopen jaren talloze onderzoeksprojecten ondersteund als onderdeel van de financieringsprogramma’s FP7, CREA2027, EPLUS, H2020, HORIZON, DIGITAL en ERASMUS2027.

Ga naar de website van de Europese Commissie
Logo Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Ondersteunt de activiteiten van Beeld en Geluid in Den Haag waaronder publieksprogramma’s over media en journalistiek en de uitreiking van de Haagse Media Awards.

Ga naar de website van de gemeente Den Haag
Logo Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum

Draagt sinds 2019 bij aan de realisatie en doorontwikkeling van Dutch Media Week. Steunt ook de programmering en ontwikkeling van het Mediaplein (2024) en is partner van Beeld & Geluid in diverse cultureel-economische en onderwijs-initiatieven.

Ga naar de website van de gemeente Hilversum
Joint Programming Initiative (JPI)

Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change

Binnen deze regeling worden drie projecten gefund: “Decolonizing Southeast Asian Sound Archives (DeCoSEAS)”, PICCH - Polyvocal Interpretation of Contested Colonial Heritage en Perverse Collections: Building Europe’s Queer and Trans Archives.

Ga naar de website van JPI
Logo Ministerie OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financiert op basis van de Mediawet en beleidsprioriteiten op het gebied van media, cultuur, onderwijs en onderzoek: de organisatie van Beeld & Geluid, de infrastructuur van het archief en specifieke activiteiten van Beeld & Geluid.

Ga naar de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Logo Ministerie Binnenlandse Zaken

Ministerie Binnenlandse Zaken - Innovatiebudget Digitale Overheid

Heeft het project Proof of Provenance financieel mogelijk gemaakt.

Ga naar de website van Digitale Overheid
Logo NWO

NWO

Als zelfstandig bestuursorgaan met bevoegdheid om publieke middelen te verdelen valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. Beeld & Geluid is betrokken bij uiteenlopende projecten, bv CLARIAH, AI:CULT, Pressing Matter, Re/Presenting Europe, AI, Media and Democracy. En in het verleden projecten zoals The Sensory Moving Image Archive (SEMIA), CATCH, MediaNow en Geschiedenis van geluid.

Ga naar de website van NWO
Logo PDI-SSH

PDI-SSH - Platform Digital Infrastructuur SSH

Dit programma gaf steun aan: SANE: Secure Analysis Environment, OH-SMART: Oral History at the Museum around Artworks.

Ga naar de website van PDI-SSH
Logo Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Draagt bij aan onderdelen van Dutch Media Week waar verbinding met talentontwikkeling onder meer belangrijk is.

Ga naar de website van de Provincie Noord-Holland
Logo SIA

Regieorgaan SIA

SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. Beeld & Geluid is onderdeel van consortia die middelen ontvangen uit het RAAK programma dat samenwerking tussen hogescholen, het (inter)nationale kennisnetwerk en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector of het mkb bevordert.

Ga naar de website van Regieorgaan SIA