Je bevindt je hier:

Mediawijsheid bij Beeld & Geluid

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. We kunnen haast niet meer zonder en onze communicatie is ingrijpend veranderd. Dit raakt alle lagen van de bevolking, in alle fases van het leven. De term Mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Binnen NetwerkMediawijsheid.nl is Beeld & Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid.

Leerlingen werken op laptops

Mediawijsheid competentiemodel

Iedereen mediawijs. Dat is sinds 2019 de missie van Netwerk Mediawijsheid. Bij deze missie hoort het Mediawijsheid Competentiemodel 2021. Dat model biedt acht mediawijsheidcompetenties en tien gebieden waarbinnen Nederlanders tastbare resultaten kunnen boeken met hun mediagebruik.

Mediawijsheid competentiemodel

Acht competenties & tien gebieden

In het midden van het model staan de 17,5 miljoen burgers die zich vermaken, sporten, naar school gaan, werken, van hun pensioen genieten, hun hobby uitoefenen, vriendschappen sluiten en verliefd worden in de mediasamenleving van nu.

In de binnenring staan de acht mediawijsheidcompetenties: Bedienen, Exploreren, Vinden, Creëren, Verbinden, Discussiëren, Doorgronden en Reflecteren. Deze acht mediawijsheidcompetenties maken het begin uit van de definitie door de Raad voor Cultuur: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit die iedere burger nodig heeft.

In de buitenring staan de tien gebieden waarbinnen individuen concrete doelen kunnen behalen door hun mediagebruik. Door deze tien gebieden op te nemen in het model wordt benadrukt dat mediawijsheid geen abstracte, academische aangelegenheid is. Mediawijsheid gaat erom dat je door media gelukkiger wordt, betere vriendschappen krijgt, gezond blijft, een leuke baan vindt, prettig je vrije tijd besteedt, je gehoord en gezien weet, et cetera.

Volle theaterzaal met op het scherm 'Flipping the classroom'

Beeld & Geluid: Nationaal clubhuis mediawijsheid

NetwerkMediawijsheid.nl wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk. Dit zijn ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Omroep HUMAN, Kennisnet, de KB, de nationale bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid als penvoerder sinds 2015. Als expertisecentrum richt NetwerkMediawijsheid.nl zich op de netwerkpartners en mediawijsheid professionals. Binnen NetwerkMediawijsheid.nl is Beeld & Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid. Als zodanig is het dé plek waar de aangesloten organisaties elkaar treffen op evenementen, expertmeetings en bijeenkomsten die in het teken staan van verbinden, versterken en inspireren.
 

leerlingen tijdens workshop newsroom

Mediaworkshops

Speciaal voor het onderwijs ontwikkelt Beeld & Geluid Onderwijs actuele en interactieve educatieve workshops. Daarbij staat de bevordering van mediawijsheid onder jeugd, jongeren én volwassenen centraal en vindt altijd toetsing plaats aan het bovengenoemde mediawijsheidcompetentiemodel.

Met de Mediaworkshops van Beeld & Geluid Onderwijs stappen leerlingen en studenten in de wereld van (nep)nieuws en desinformatie, influencers, journalistiek en pers, memes en filterbubbels. Zo ontdekken zij hoe media werkt en worden zij media- en nieuwswijzer.

Bekijk aanbod voor het onderwijs
Logo MediaMasters

MediaMasters

De MediaMasters Club geeft het gehele schooljaar toegang tot MediaMissies en opdrachten. De Club gaat iedere twee maanden op een laagdrempelige manier in op een nieuw actueel thema rondom media en mediawijsheid.

Jaarlijks vindt ook de MediaMasters Game plaats, een gratis, crossmediaal spel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen hier kennis met de kansen en de gevaren van media. De Game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid.

Ga naar MediaMasters
Media Ukkie Land in de Beeld & Geluid experience

Speelomgeving

De speelomgeving van kinderen verandert snel. Eén van de opvallendste ontwikkelingen is de komst van speelgoed met een connectie met internet: het Internet of Toys. Over Connected Toys en de daaraan verbonden risico’s is veel te weinig bekend. Daarom liet Mediawijzer.net in 2016 onderzoek doen naar het opkomende fenomeen met een checklist voor ouders en het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’ als resultaat.

Bekijk de checklist met tien aandachtspunten op het gebied van veiligheid en speelbaarheid.

Bekijk het onderzoeksrapport

Onderzoek naar het mediagebruik van Nederlandse kinderen tussen de 0-8 jaar

Het rapport “Iene Miene Media″ wordt ieder jaar gepresenteerd bij de start van de Media Ukkie Dagen, een jaarlijkse campagne van NetwerkMediawijsheid.nl die zich richt zich op de mediaopvoeding van peuters en kleuters.

Download hier de rapporten van Iene Miene Media.

Debat tussen kinderen

Competentiemodel

Als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor staat, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal voor ontwikkelen, laat staan het meten? Om deze vragen te beantwoorden heeft Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld op basis van 10 competenties.

 

Lees meer op NetwerkMediawijsheid.nl

Nieuwswijsheid

Goed geïnformeerd zijn is essentieel. Zo weet je wat belangrijk is voor jou en welke keuzes je in je leven wil maken. Maar als via sociale media steeds vaker berichten worden gedeeld waarin betrouwbare informatie niet zo serieus wordt genomen, dan heb je een probleem. Hoe kan je je eigen mening vormen als je maar één verhaal hoort? We leven in een tijd waar desinformatie ons beïnvloedt en volgens sommigen zelfs de democratie en maatschappelijke verhoudingen onder druk zet. Hier werken we aan in Beeld & Geluid Den Haag.