Je bevindt je hier:

Trusted European Media Data Space

Beeld & Geluid participeert in het vooruitstrevende Europese initiatief, de Trusted European Media Data Space (TEMS). Dit initiatief richt zich op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in datamanagement binnen de mediasector. TEMS streeft naar de ontwikkeling van een veerkrachtig ecosysteem voor kennisdeling en -generatie, waarbij diverse partijen met expertise in media, innovatie en technologie samenwerken in Europa.

Beeld & Geluid participeert in het vooruitstrevende Europese initiatief, de Trusted European Media Data Space (TEMS). Dit initiatief richt zich op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in datamanagement binnen de mediasector. TEMS streeft naar de ontwikkeling van een veerkrachtig ecosysteem voor kennisdeling en -generatie, waarbij diverse partijen met expertise in media, innovatie en technologie samenwerken in Europa.

Gekleurd logo van TEMS op paarse achtergrond

In de afgelopen halve eeuw heeft Europa een interne markt opgebouwd waarbij goederen, diensten, kapitaal en personen vrij kunnen circuleren binnen de grenzen van de Europese Unie. De nieuwste ontwikkeling voor de interne Europese markt is de opkomst van AI en de digitale uitwisseling. Dit heeft veel impact op de meeste sectoren, maar specifiek ook op de media sector. Met de snelle ontwikkelingen in AI en digitalisering is het van groot belang dat we de samenwerking in Europa rondom data en datamanagement verder stimuleren, maar ook controle houden over het beheer van data-uitwisseling. TEMS, de Trusted European Media Data Space, is een initiatief dat een centraal actief middel voor datamanagement creëert en de ontwikkeling van de Europese interne digitale markt wil bevorderen. Dit middel zal verschillende spelers in het media-ecosysteem van de EU, waaronder audiovisuele archieven, in staat stellen om hun inhoud gemakkelijker met elkaar uit te wisselen en verdere waardevolle toepassingen te exploreren.

Wat TEMS gaat doen

Het initiatief is opgesteld met de steun van het programma Digitaal Europa van de Europese Commissie. Met 41 organisaties uit 11 landen vertegenwoordigt het consortium honderden stakeholders in de culturele en creatieve sectoren. Het TEMS consortium streeft ernaar om de economische ontwikkeling en toekomstige groei van lokale en regionale media-ecosystemen en dataruimte-infrastructuren in heel Europa te versterken. TEMS beoogt dit te bereiken door grootschalige implementatie van geavanceerde datadiensten. 

Tot 2026 richt het project zich op het uitvoeren van acht use cases die specifieke thema's in de mediasector onderzoeken. Deze thema’s bestaan uit de uitwisseling van op feiten gecontroleerd nieuws (fact-checking), veilig beheer van gebruikersgegevens en gepersonaliseerde advertenties, het produceren van VR-content en de ontwikkeling van betere metadata modellen.Het hoofddoel is om de digitale transformatie te stimuleren en de concurrentiepositie van de Europese mediabranche te versterken. Zo levert TEMS een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de Europese datastrategie.

Rol Beeld & Geluid

Beeld & Geluid vervult als Nederlandse partner en instituut voor media en cultureel erfgoed een cruciale rol binnen dit initiatief. Voor de ondersteuning van het project heeft B&G de essentiële kennis en ervaring in de ontwikkeling van Europese dataruimte voor cultureel erfgoed, dat de Europeana Foundation beheert. B&G deelt deze kennis niet enkel binnen het innovatieve ecosysteem van TEMS, maar ook met een breder publiek in de vorm van workshops en andere vrij toegankelijke evenementen.

Daarbij heeft Beeld & Geluid een unieke positie om sector-overkoepelende samenwerkingen te initiëren, specifiek voor de culturele creatieve industrieën. Niet enkel kan B&G bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe (AI-)applicaties die dataverwerking versoepelen, maar ook aan het stimuleren van een actief netwerk rondom de TEMS ‘data ruimte’. Zo is de TEMS data ruimte een plek om kennis over data te creëren en te delen met anderen. Hiervoor biedt TEMS een overvloed aan nieuwe tools, producten en expertise. 

Meld je aan voor de TEMS in de nieuwsbrief en volg de activiteiten van TEMS.

Partner organisaties
 
EDMO (European Digital Media observatory) WAN-IFRA (World Association of News Publishers), France TV, VRT, DPA (Deutsche Presse Agency), INA (Institut national de l'audiovisuel), EBU (European Broadcasting Union), AFP (Agence France-Presse), 1001 Lakes, Startin’ Blox, Sound Holding), CBA Media, AcaTech, ATC (Athens Technology Center), APA (Austrian Presse Agentur). Voor een volledige lijst van partners, zie tems-dataspace.eu.

Dit project is gesubsidieerd door het Digital Europe-programma van de Europese Unie.