You are here:

Time Machine bouwt een grootschalige simulator die tweeduizend jaar Europese geschiedenis in kaart brengt en kilometers aan archieven en grote collecties van musea transformeert in een digitaal informatiesysteem.

Foto: Jordan Benton

Time Machine is een programma dat onderzoeksteams en een groot aantal instellingen uit heel Europa samenbrengt. Het doel van dit consortium is om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het scannen, analyseren, benaderen, bewaren en communiceren van cultureel erfgoed op een enorme schaal. De hieruit voortkomende data vormt de basis voor de reconstructie van de historische evolutie van een groot deel van de Europese steden en de economische, culturele en migratienetwerken tussen deze stedelijke knooppunten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun uit het FET Flagship Horzion 2020 programma van de Europese Comissie.