Je bevindt je hier:

SEMIA

In SEMIA (The Sensory Moving Image Archive) wordt onderzocht welke technische hulpmiddelen nodig zijn om creatieve gebruikers en onderzoekers gedigitaliseerde erfgoedcollecties te laten verkennen en hergebruiken op basis van visuele kenmerken zoals licht en kleur, vorm en beweging.

In SEMIA (The Sensory Moving Image Archive) wordt onderzocht welke technische hulpmiddelen nodig zijn om creatieve gebruikers en onderzoekers gedigitaliseerde erfgoedcollecties te laten verkennen en hergebruiken op basis van visuele kenmerken zoals licht en kleur, vorm en beweging.

Bij het zoeken door erfgoedcollecties ligt de focus tot nu toe op beschrijvende metadata. Deze beperken gebruikers tot het doorzoeken van collecties op basis van eerdere interpretaties en ze negeren ook kenmerken die essentieel zijn voor de beleving van erfgoedobjecten. Eén set kenmerken die onvoldoende worden vastgelegd door beschrijvende metadata zijn sensorische kenmerken: visuele kenmerken zoals licht en kleur, vorm of beweging. De toegang tot collecties heeft zich tot nu toe ook voornamelijk gericht op het doorzoeken en terugvinden van afzonderlijke items, terwijl duurzame erfgoedbelevingen, maar ook innovatief onderzoek, methoden vereisen voor verkennend browsen die steunen op de relaties tussen items en volledige collecties.

Het gebruik van sensorische functies, gecombineerd met mogelijkheden voor verkennend zoeken, zou vooral een boost kunnen geven aan de praktijk van die gebruikers die collecties creatief willen hergebruiken: kunstenaars, de creatieve industrie, maar ook onderzoekers. Het doel van het SEMIA-project is om vast te stellen hoe deze groepen een specifieke subset van erfgoedobjecten - bewegende beelden - kunnen verkennen, doorzoeken en hergebruiken door hulpmiddelen te gebruiken voor de analyse (software) en visualisatie (interfaces) van visuele kenmerken en relaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee erfgoedcollecties: de Desmet-collectie van EYE (stomme films) en de NTS / NOS-nieuwsuitzendingen van Beeld & Geluid (1956-heden).

Beeld & Geluid draagt als dataprovider met de collectie NTS/NOS uitzendingen bij aan SEMIA en is ook betrokken bij twee werkpakketten.

SEMIA wordt gefinancierd vanuit het NWO Creative Industries: Smart Culture – Arts and Culture onderzoeksprogramma.

Projectpartners

Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Studio Louter, EYE Filmmuseum