Je bevindt je hier:

Open Archief

Hergebruik van digitale collecties in musea en archieven levert nieuwe verhalen in mogelijk verrassende, vernieuwende vormen op. Het Nieuwe Instituut en Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid nodigen makers uit om nieuw werk te maken met gebruik van archiefstukken uit hun digitale collecties. Aan de hand van een Open Call worden drie makers geselecteerd die hun ideeën zullen uitwerken tot drie nieuwe, autonome mediawerken die in het najaar in Het Nieuwe Instituut te zien zullen zijn.

Hergebruik van digitale collecties in musea en archieven levert nieuwe verhalen in mogelijk verrassende, vernieuwende vormen op. Het Nieuwe Instituut en Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid nodigen makers uit om nieuw werk te maken met gebruik van archiefstukken uit hun digitale collecties. Aan de hand van een Open Call worden drie makers geselecteerd die hun ideeën zullen uitwerken tot drie nieuwe, autonome mediawerken die in het najaar in Het Nieuwe Instituut te zien zullen zijn.

Open Archief

Open Archief 2020/2021

Het Nieuwe Instituut, Beeld & Geluid en het IISG zetten zich gezamenlijk in voor het belang van creatief hergebruik van erfgoed. Het openstellen van digitale, open en rechtenvrije collecties levert voor makers en instellingen nieuwe en verrassende verhalen op. Open Archief beoogt het openbreken, vergemakkelijken en toegankelijk maken van copyright-kwesties en licenties voor makers en andere geïnteresseerden. Naast een internationaal symposium wordt als eindresultaat tevens een tentoonstelling met nieuwe media kunstwerken georganiseerd, die antwoord geeft op verschillende vragen met betrekking tot onderzoek, copyright, creative commons en creatief hergebruik. De collecties en vooral de raadpleegbaar- en beschikbaarheid daarvan zullen een belangrijk onderdeel zijn in deze vraagstukken, zowel in de tentoonstelling als tijdens het symposium. 

Het symposium wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Pictoright Fonds.

RE:SEARCH

Voor zowel de creatieve industrie als het museale veld valt er veel te winnen wanneer ze met elkaar in gesprek gaan over fundamentele vraagstukken zoals auteursrechtelijke aspecten van hergebruik, de manier waarop collecties het best beschikbaar gesteld kunnen worden, en hoe tijdens het maakproces al nagedacht kan worden over duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast is het belangrijk voor makers en instellingen om van elkaar te leren op het gebied van ‘onderzoek’. Om dit te onderstrepen is het thema van Open Archief  ‘RE:SEARCH’. 

Open collecties

Het Nieuwe Instituut​ beheert één van de grootste architectuurarchieven ter wereld, de collectie van Beeld & Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan historisch audiovisueel materiaal en het archief van IISG bestaat ​​uit archief-, bibliotheek- en audiovisueel materiaal met een thematische nadruk op sociale bewegingen. Een groeiend deel van deze collecties wordt beschikbaar gesteld onder open licenties en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden.

Makers

Voor Open Archief 2021 zijn Femke Dekker, Michiel Huijben en Jessica de Abreu de drie geselecteerde makers. Zij zullen in een werkperiode van vijf maanden de mogelijkheid krijgen om onderzoek te doen en nieuw werk te realiseren op basis van de open collecties van de instituten. Tijdens het project krijgen de makers ondersteuning van medewerkers van de instituten en externe experts. Het project wordt afgesloten met een publieke presentatie van de onderzoeken en eindresultaten in de vorm van een tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut. 

Projectpartners

Het Nieuwe Instituut, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Beeld & Geluid

V.l.n.r.: Oana Clitan, Donna Verheijden en Guy Königstein.

V.l.n.r.: Oana Clitan, Donna Verheijden en Guy Königstein. Fotograaf: Marwan Magroun.

Open Archief 2019

Future news, official screen, Oana Clitan, 2019

In haar project gebruikte Oana Clitan de retoriek van historische en actuele nieuwsuitzendingen om te speculeren over hoe informatie in de toekomst zal worden gepresenteerd. De installatie verkent een scenario waarin elektrische apparaten allemaal beschadigd raken, waardoor het onmogelijk is om nieuwe visuele content te produceren. De enige manier van visuele expressie in deze wereld is via schaars, geborgen archiefmateriaal, dat de overheid gebruikt om burgers te informeren over de laatste ontwikkelingen in de crisis.

Collage Open Archief

Dear past, what would it take to throw you off balance?, Guy Königstein, 2019

Een installatie met foto's en film met ruimtes die schijnbaar bevroren zijn in de tijd, stille vergaderruimtes, lege trappenhuizen, stoffige planken, lange gangen en gesloten deuren. Deze materialen vormden het podium voor ongenode bezoekers. Guy Köningstein nam de rol op zich van een onverwachte gast of ongevaarlijke indringer, dwalend door het doolhof van het archief op zoek naar verbindingen en manieren om erbij te horen. Hij opende laden en dossiers en stelde de vraag: ‘Beste verleden, wat is er nodig om je uit balans te brengen?

The Stolen Archive, Donna Verheijden, 2019

The Stolen Archive was een speculatieve thriller. De video-installatie van Donna Verheijden legt verbanden tussen de verhalen en gebeurtenissen die verborgen zijn in de archieven van Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Verheijden put uit de collecties als bewaarplaatsen van afbeeldingen, audiofragmenten en objecten die kunnen worden gebruikt als personages, rekwisieten en decors.