You are here:

Hergebruik van digitale collecties in musea en archieven levert nieuwe verhalen in mogelijk verrassende, vernieuwende vormen op. Het Nieuwe Instituut en Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid nodigen makers uit om nieuw werk te maken met gebruik van archiefstukken uit hun digitale collecties. Aan de hand van een Open Call worden drie makers geselecteerd die hun ideeën zullen uitwerken tot drie nieuwe, autonome mediawerken die in het najaar in Het Nieuwe Instituut te zien zullen zijn.

Open Archief collage

Makers en collecties

Open Archief brengt makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek over het belang van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van online collecties. Makers worden uitgenodigd om te experimenteren met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties op creatief, technisch en auteursrechtelijk gebied. De kennis over hergebruik die tijdens dit talentontwikkelingstraject wordt opgedaan, wordt gedeeld met makers en erfgoedprofessionals, onder andere via een blog waarop makers hun ervaringen delen en het creatieve proces zichtbaar maken, een symposium waar makers en erfgoedprofessionals in gesprek gaan over creatief hergebruik van erfgoedcollecties, en een publicatie met aanbevelingen over hergebruik, auteursrecht en duurzame opslag.

Open call

De open call voor het werven van drie makers zal eind januari worden uitgezet, en beschikbaar zijn op de websites van Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid. De geselecteerde makers zullen in een periode van een half jaar gebruik maken van de open, herbruikbare collecties van Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid om te onderzoeken, te experimenteren en nieuw werk te creëren. Zij zullen in deze periode worden ondersteund door experts van de twee instituten en professionals uit het werkveld.

Archiefinterpretaties in Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut beheert een van de grootste architectuurarchieven ter wereld. Net als ieder ander archief komt deze Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw pas werkelijk tot leven wanneer het bewaarde materiaal wordt onderzocht, geïnterpreteerd en met het publiek gedeeld. Sinds 2014 betrekt Het Nieuwe Instituut ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers bij de ontsluiting van de eigen collectie – bijvoorbeeld via opdrachten in de reeks Nieuwe Archiefinterpretaties – en stimuleert hen om de rol van een archief in hun werk aan de orde te stellen.

Beeld en Geluid

Ook Beeld en Geluid onderzoekt in een reeks projecten nieuwe mogelijkheden voor ontsluiting en hergebruik van de audiovisuele collectie die het beheert. Open Beelden is een platform waar duizenden video’s onder open licenties beschikbaar gesteld zijn. Beeld en Geluid stimuleert actief divers en experimenteel hergebruik. Zo laat het instituut GIFs maken van historisch beeldmateriaal en in het project RE:VIVE maken elektronische muzikanten nieuwe beats van historische geluidsopnames.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds.

Projectpartners

Beeld en Geluid, Het Nieuwe Instituut