Je bevindt je hier:

MediaNumeric

MediaNumeric heeft als doel een nieuwe generatie journalisten en multimediamakers op te leiden, en hen de tools te geven om een ​​Europees media-ecosysteem te creëren dat gebruikersgestuurd, eerlijk en evenwichtig, economisch duurzaam en technologisch geavanceerd is.

MediaNumeric heeft als doel een nieuwe generatie journalisten en multimediamakers op te leiden, en hen de tools te geven om een ​​Europees media-ecosysteem te creëren dat gebruikersgestuurd, eerlijk en evenwichtig, economisch duurzaam en technologisch geavanceerd is.

Mensen kijken naar televisie in etalage

Bron: Simone Daino

Alliantie voor multimedia-datagestuurde journalistiek en mediaproductie

Digitalisering heeft alle aspecten van het nieuwsmedialandschap veranderd, van de manier waarop content wordt gemaakt tot hoe deze wordt verspreid en ermee wordt omgegaan. Drie fenomenen bepalen het gezicht en het lot van nieuwsmedia in Europa: afnemend vertrouwen en informatie wanorde, digitalisering en veranderend gebruikersgedrag, en dominantie van wereldwijde technologie en AI. Ze doen de fundamenten van het journalistenberoep schudden.

MediaNumeric biedt studenten en jonge professionals in media- en communicatiestudies de theoretische kennis en vaardigheden die nodig zijn om hen aan te moedigen de kansen van datagestuurde journalistiek en mediaproductie te benutten. En benadrukt het potentieel van het gebruik van grote multimediadatabases voor datagestuurde innovaties. De alliantie speelt in op de behoeften van de nieuws- en media-industrie en koppelt deze aan het onderwijsaanbod van instellingen voor hoger onderwijs. Het brengt vooraanstaande actoren uit de academische wereld, de industrie en audiovisuele archieven uit vier EU-lidstaten samen, ingebed in de meest vooraanstaande netwerken.

Het project zal drie aanvullende trainingsmodules ontwikkelen om de belangrijkste onderwerpen te behandelen die cruciaal zijn voor datagestuurde journalistiek; zoeken en verkennen van multimediagegevens, verhalen vertellen en desinformatie opsporen en ontkrachten. De programma's worden gezamenlijk ontwikkeld en getest in drie opeenvolgende trainingscursussen (in NL, PL, FR), gericht op internationale groepen studenten. Het resulterende trainingsmateriaal zal worden samengebracht en gebruikt als online, vrij toegankelijk leermateriaal, hetzij als uitgebreide, geïntegreerde cursussen of als granulaire modules. Het trainingsmateriaal zal beschikbaar zijn voor hogeronderwijsinstellingen in de hele EU.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma.

Projectpartners

Beeld & Geluid (NL), Hogeschool Inholland (NL), FINA National Film Archive - Audiovisual Institut (PL), SWPS University of Social Sciences and Humanities (PL), AFP Agence France Presse (FR), INA Institut national de l'audiovisuel (FR), Storytek (EE), EUscreen Foundation (NL)