Je bevindt je hier:

Maak het publiek!

Het project 'Maak het publiek!' heeft als doel het oplossen van knelpunten die zich voordoen bij het uitgeven van publicaties en aldus kennis te produceren over het verwerven en behouden van economisch en cultureel kapitaal in de uitgeefsector, ook in digitale tijden.

Het project 'Maak het publiek!' heeft als doel het oplossen van knelpunten die zich voordoen bij het uitgeven van publicaties en aldus kennis te produceren over het verwerven en behouden van economisch en cultureel kapitaal in de uitgeefsector, ook in digitale tijden.

Foto: Mike Chai

In de gedigitaliseerde samenleving is de snelheid van debat en publicatie sterk toegenomen. Uitgeverijen ervaren moeite om mee te gaan in de hoge omloopsnelheid. Er zijn knelpunten op het gebied van verwachtingsmanagement, redactie en publieksbereik. Ook moet de omloopsnelheid niet ten koste gaan van de drie succespijlers in het vak: snelheid, kwaliteit en positionering. Toepassingen en methoden uit de digitale technologie kunnen in dit proces ten voordele worden aangewend.

De genoemde knelpunten houden de optimalisering van het uitgeefproces op gebied van snelheid, kwaliteit en positionering tegen, en verzwakken de positie van de uitgever als producent van economisch en cultureel kapitaal en als aanjager van een veerkrachtige samenleving. Dit project onderzoekt hoe (digitale) applicaties en werkmethoden het uitgeefproces kunnen optimaliseren om deze maatschappelijke functie te verstevigen. Het onderzoek heeft daarvoor de volgende veelbelovende strategieën uitgewezen:

  1. modulair werken, waarbij het uitgeefproces wordt opgedeeld in losse onderdelen;
  2. automatisering, waarbij kleine stappen in het uitgeefproces worden geautomatiseerd;
  3. hybride en publieksspecifieke formats, waarbij met verschillende vormen van publicatie wordt geëxperimenteerd.

Hiermee wil het een oplossing bieden voor de knelpunten en de positie van de uitgever als producent van economisch en cultureel kapitaal en als aanjager van een veerkrachtige samenleving versterken.

Dit project wordt gefinancierd vanuit de RAAK-mkb regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Projectpartners

Hogeschool van Amsterdam, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Hogeschool Rotterdam, Amsterdam University Press, Uitgeverij 1001, Valiz, Amateur Cities, Beeld en Geluid, Open!, Studio Squasch, UNStudio, Hackers & Designers, Mind Design, PUNTPIXEL, Studio BLT, Vereniging van Zelfstandige Uitgevers