Je bevindt je hier:

Immersieve journalistiek en het betrokken publiek

In het onderzoeksproject 'Immersieve journalistiek en het betrokken publiek' wordt onderzocht in hoeverre emotionele betrokkenheid van nieuwsconsumenten bij journalistieke producties van invloed kan zijn op de publieke functie van journalistieke organisaties.

In het onderzoeksproject 'Immersieve journalistiek en het betrokken publiek' wordt onderzocht in hoeverre emotionele betrokkenheid van nieuwsconsumenten bij journalistieke producties van invloed kan zijn op de publieke functie van journalistieke organisaties.

Via immersieve journalistieke technieken zoals 360-graden video, augmented reality en virtual reality gaat het publiek als het ware deel uitmaken van een verhaal in plaats van het alleen te ‘ondergaan’. Dit is een manier om het publiek aan je te binden door hen emotioneel te betrekken bij het verhaal. Door het publiek de echte wereld ‘virtueel’ te laten ervaren, zouden zij meer grip op en begrip voor ongrijpbare en onvoorstelbare gebeurtenissen in de wereld krijgen.

Het overdragen van informatie op de burger en het duiden van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving is één van de kernfuncties van de journalistiek. Er bestaat nog weinig kennis over de ervaring van de gebruiker en welke impact immersiviteit heeft op kennisoverdracht. In dit project wordt onderzocht of immersiviteit de emotionele betrokkenheid van het publiek bij het nieuws vergroot en of en in hoeverre de vergrote betrokkenheid ook bijdraagt aan de informatieve- en duidingsfunctie van de journalistiek.

Beeld & Geluid is betrokken bij het opzetten van de deelonderzoeken en het opzetten en uitvoeren van de experimenten.

Meer info over Immersieve Journalistiek

Dit project wordt gefinancierd door SIA RAAK Publiek.

Projectpartners

Beeld & Geluid, Hogeschool Utrecht, KRO-NCRV, VPRO, NOS, NTR