Je bevindt je hier:

Images for the Future: from digitization to dissemination, when can we watch?

Onderzoek naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in het kader van Beelden voor de Toekomst.

Onderzoek naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in het kader van Beelden voor de Toekomst.

Foto: Evers, Joost / Anefo, Nationaal Archief/ Fotocollectie Anefo, CC0

Het Instituut voor Informatierecht (IViR, University of Amsterdam) heeft een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in het inmiddels afgesloten project Beelden voor de Toekomst. Het bij Beeld & Geluid (Hilversum), EYE (Amsterdam) en het Nationaal Archief (Den Haag) gedigitaliseerde materiaal kan bij die instellingen on site bekeken worden maar het is om auteursrechtelijke redenen nog steeds niet vrijelijk online beschikbaar. Daarmee blijft de belangrijke maatschappelijke en economische waarde van het gedigitaliseerde materiaal voor een groot deel onbenut. Omdat een aanzienlijk deel van het gedigitaliseerde materiaal in het Beelden voor de Toekomst project de collecties van de publieke omroep betreft, zal daar in het onderzoeksproject de nadruk komen te liggen. Om die reden werkt het IViR samen met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en met Kennisland, beide eerder ook bij het Beelden voor de Toekomst programma betrokken.In de komende 18 maanden zal het onderzoeksproject de juridische en praktische problemen in kaart brengen die een belemmering vormen voor de online beschikbaarstelling van de grote hoeveelheid gedigitaliseerde materiaal aan het brede publiek. Het zoekt ook het overleg met direct betrokkenen, waaronder (vertegenwoordigers van) rechthebbenden, om zodoende gezamenlijk te zoeken te naar oplossingen die het gebruik van de collecties voor een breed publiek mogelijk maken. Hiertoe wordt allereerst een analyse gemaakt van zowel de juridische als de praktische problemen die zich momenteel voordoen, om zo een compleet beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Vervolgens worden bijeenkomsten met alle betrokken partijen georganiseerd om een gesprek op gang te brengen dat kan bijdragen aan de vrijelijke toegang voor het publiek tot een belangrijk deel van zijn cultureel erfgoed.Het project wordt gefinancierd vanuit de NWO KIEM regeling voor de creatieve industrie.