Je bevindt je hier:

Fiera del Suono

Fiera del Suono is een onderzoeksproject naar ‘Augmented Audio’. De centrale onderzoeksvraag die gesteld wordt is “Hoe kan een immersievere en gelaagdere publieksbeleving binnen de museale en autonoom-artistieke context gecreëerd worden door een combinatie van auditief erfgoed en locatie-gestuurde 3D geluidstechnologie?”

Fiera del Suono is een onderzoeksproject naar ‘Augmented Audio’. De centrale onderzoeksvraag die gesteld wordt is “Hoe kan een immersievere en gelaagdere publieksbeleving binnen de museale en autonoom-artistieke context gecreëerd worden door een combinatie van auditief erfgoed en locatie-gestuurde 3D geluidstechnologie?”

Musea en culturele instellingen zijn continu op zoek naar manieren om erfgoedcollecties en hun verhalen dichter bij een breder publiek te brengen. Audio is daarbij de laatste jaren een steeds prominenter medium en nieuwe technologieën bieden steeds meer mogelijkheden om daarbij gelaagdere en meer immersieve ervaringen te creëren.

Het project focust thematisch op de overeenkomsten tussen kermis en kunst en wil daarmee meer ruimte creëren voor een breed, als vanzelfsprekend, cultureel verbond tussen volkscultuur, erfgoed, kunsten en (nieuwe media) technologie. 

DROPSTUFF MEDIA, Beeld & Geluid en het Stadsmuseum Tilburg zullen in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en de Fontys Hogeschool Tilburg een interactieve audioinstallatie ontwikkelen waarin je je op de kermis waant. 

Op basis van een herhalend proces van ontwerpen, bouwen, testen, aanpassen en opnieuw testen wordt er gewerkt aan verschillende technische opstellingen en diverse verhaal- en beleeflijnen. Gezamenlijke inzichten worden actief gedeeld en besproken met de erfgoedsector en de creatieve industrie. Zo wordt stap voor stap gebouwd aan een breed deelbaar resultaat dat voorbeeldstellend is voor verschillende makers en erfgoed partijen die op zoek zijn naar aantrekkelijke vormen om een bestaand en nieuw publiek te bereiken.

Van 10 tot en met 25 februari 2024 staat Fiera del Suono bij Beeld & Geluid. 

Rol Beeld & Geluid

Beeld & Geluid is actief betrokken bij dit project omdat het de moderne technologische vooruitgang in de culturele erfgoedsector en het hergebruik van erfgoedcollecties stimuleert. Beeld & Geluid levert erfgoedmateriaal vanuit de collectie, vormt een link met andere musea en zal een prominente rol spelen bij de kennisdeling, publiekspresentaties, communicatie en PR.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Innovatielabs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL in opdracht van het ministerie van OCW

Partners

DROPSTUFF MEDIA, Stadsmuseum Tilburg, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Utrecht, Fontys School of Fine and Performing Arts