Je bevindt je hier:

Digitale Collectie

Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen.

Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen.

Allegorie op de triomftocht van de prins van Oranje, de latere koning Willem II, als held van Waterloo, 1815, Cornelis van Cuylenburgh (II), 1815, collectie Rijksmuseum.

In het project Digitale Collectie wordt een gezamenlijke infrastructuur voor digitale erfgoedcollecties opgezet. Belangrijk doel is om met deze infrastructuur de aggregatie van de digitale erfgoedcollecties in Europeana te verzorgen. Erfgoedinstellingen wordt hiermee een simpel instrument geboden om hun gedigitaliseerde collecties toegankelijk te maken. De aggreagator is een zogenaamde 'dark aggregator', dus zonder voorkant. De Nederlandse erfgoedinstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de digitalisering en de online presentatie. De aggregator biedt hen evenwel een duidelijke standaard voor de aansluiting van hun digitale collecties op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen, binnen én buiten de erfgoedsector (bibliotheek.nl, onderwijs, onderzoek, creatieve industrie). 

Projectpartners

Beeld & Geluid, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)