Je bevindt je hier:

De Tentoonstellings- maker van de 21ste eeuw

In twee jaar probeert De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw (TM21) te komen tot een volwaardig onderzoek naar de impact van een tentoonstelling op de bezoeker.

In twee jaar probeert De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw (TM21) te komen tot een volwaardig onderzoek naar de impact van een tentoonstelling op de bezoeker.

De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw header

Op basis van eerder onderzoek zijn vier aspecten gedefinieerd die voor tentoonstellingsmakers relevant zijn wanneer zij een tentoonstelling ontwerpen voor bezoekers en de bezoekersbeleving willen sturen:

  • Participatie: alles wat te maken heeft met het stimuleren van de bezoeker om actief deel te nemen aan de tentoonstelling; 
  • Narrativiteit: alles wat te maken heeft met het bieden van een duidelijk verhaal voor de bezoeker; 
  • De inzet van digitale media: alles wat te maken heeft met de manier waarop de bezoeker op een digitale manier in contact kan treden met de inhoud van de tentoonstelling; 
  • De sfeer van de tentoonstellingsruimte: alles wat te maken heeft met het uiterlijk en de indruk van de tentoonstelling op de bezoeker.

In verschillende werkpakketten binnen het project worden deze aspecten verder onderzocht en getoetst door middel van vier casestudies. 

Beeld & Geluid leidt het werkpakket Participatie. Dit werkpakket zal enkele sessies met de projectpartners organiseren en uitmonden in richtlijnen en check-lists voor de inzet van participatie in hedendaagse tentoonstellingen. Voor het project levert Beeld & Geluid ook een casestudie die onderzocht zal worden tijdens het project. Hiervoor wordt gewerkt aan een Living Lab die in het najaar door bezoekers bezocht kan worden bij de nieuwe tentoonstelling.

Dit project wordt gefinancierd met subsidie van SIA RAAK-publiek.

Projectpartners

Allard Pierson Museum, Amsterdam Museum, Joods Historisch Museum, Museum Boerhaave, Reinwardt Academie, Zuiderzeemuseum, Bruns B.V., Drents Museum, Kossmann.dejong, Mijke de Hartog Ontwerp / Familiemusea, No More Mondays, Remmel, Studio Louter.