Je bevindt je hier:

CRAFTED

Dit project beoogt de overdracht van Europese ambachten aan toekomstige generaties te ondersteunen door het samenbrengen, verrijken en promoten van materieel ambachtelijk erfgoed en het behoud van immateriële vaardigheden en kennis van ambachtslieden en vaklieden.

Dit project beoogt de overdracht van Europese ambachten aan toekomstige generaties te ondersteunen door het samenbrengen, verrijken en promoten van materieel ambachtelijk erfgoed en het behoud van immateriële vaardigheden en kennis van ambachtslieden en vaklieden.

Crafted

Ambachten zijn de levende creatieve uitingen van onze tradities en zijn sterk verweven in de materialen en culturele voorwerpen van onze gemeenschappen. De rijkdom van de Europese ambachten blijkt uit de combinatie van materieel en immaterieel erfgoed: de met de hand vervaardigde voorwerpen, zoals juwelen, textiel en kledingstukken, en de tradities en technieken die van onze voorouders zijn geërfd om die voorwerpen te vervaardigen.

CRAFTED beoogt de instandhouding van zowel de materiële als de immateriële aspecten van het handwerk mogelijk te maken en te zorgen voor een alomvattend begrip en waardering van de gemeenschappen en culturen waarvan het deel uitmaakt. Daartoe zal het project meer dan 186.000 nieuwe objecten van hoge kwaliteit verzamelen die tastbare voorwerpen laten zien die door ambachtslieden zijn geproduceerd of gebruikt, en hun immateriële context documenteren, zoals technieken en kennis. Daarnaast zullen meer dan 26.000 reeds in Europeana bestaande archiefdocumenten worden geüpgrade naar open licentie. 

Het project zal ook een innovatieve human-in-the-loop-methodologie ontwikkelen en toepassen waarbij state-of-the-art digitale instrumenten, inclusief AI, voor beeld-, audio- en semantische analyse worden hergebruikt en uitgebreid. Het project zal bestaande crowdsourcing- en aggregatie-instrumenten verbeteren ter ondersteuning van een grootschalige automatische verrijking van datasets die via Europeana beschikbaar worden gesteld. Hiervoor zal het project voortbouwen op de resultaten van twee eerdere Generic Services-projecten - CrowdHeritage en Europeana XX - en gebruikmaken van het aggregatieplatform MINT dat is ontwikkeld door de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA).

Beeld & Geluid

In CRAFTED leidt Beeld & Geluid de curatoriële en engagement activiteiten en zal het een reeks Europeana editorials ontwikkelen zoals video-interviews met ambachtslieden, online tentoonstellingen, blogs en edit-a-thons met een speciale focus op analoge mediaproductie. Verder zullen we ca. 85.000 (nieuwe) data bijdragen en verrijken.

Partners

Dit project is een Europeana Generic Services project, en het wordt medegefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie. Stichting Europeana en National Technical University of Athens, de coördinatoren van dit project, zullen naast de samenwerking met twee Nederlandse partners (Beeld & Geluid & de Open Universiteit), de handen ineen slaan met Michael Culture Association, European Fashion Heritage Association, DATABLE BV, AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, Mobilier national et manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, Museum of Arts and Crafts, Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja, Fondazione Museo del Tessuto di Prato, Etablissement public Paris Musées en National Documentation Center – EKT.

placeholder

Crafting Heritage

Bekijk alle video's die in het kader van dit project worden gemaakt met onze experts aan het woord!

Bekijk de video's op YouTube