Je bevindt je hier:

Contextdatabase

Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie om uiteenlopende (tekstuele) bronnen die verwijzen naar en gerelateerd zijn aan de Beeld & Geluid collectie met elkaar te verbinden.

Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie om uiteenlopende (tekstuele) bronnen die verwijzen naar en gerelateerd zijn aan de Beeld & Geluid collectie met elkaar te verbinden.

Deze bronnen kunnen worden ingezet binnen de iMMix workflow in de vorm van het Documentalist Support System, een project dat verder wordt ontwikkeld binnen het CATCHplus project Multiply. Daarnaast kunnen contextbronnen worden gebruikt richting eindgebruikers, bijvoorbeeld door archiefitems te koppelen aan externe contextbronnen zoals Wikipedia of webpagina's op omroep.nl. Het project wordt uitgevoerd door R&D in samenwerking met lopende onderzoeksprojecten binnen Beeld & Geluid op dit gebied (BRIDGE, CATCH, CATCHPlus, LiWA).

Contextdatabase is gefinancierd vanuit Beelden voor de Toekomst.