Je bevindt je hier:

Beelden voor de Toekomst

Beelden voor de Toekomst zorgt dat een belangrijk deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed behouden blijft door preservering en digitalisering en maakt het gedigitaliseerde materiaal voor een breed publiek toegankelijk.

Beelden voor de Toekomst zorgt dat een belangrijk deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed behouden blijft door preservering en digitalisering en maakt het gedigitaliseerde materiaal voor een breed publiek toegankelijk.

In het project Beelden voor de Toekomst zorgt Beeld & Geluid, samen met Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland en Kennisland, dat een belangrijk deel van het Nederlands nationaal erfgoed op audiovisueel gebied bewaard blijft voor het nageslacht.

Door conservering en digitalisering wordt de acute dreiging van verval en teloorgang van films, video- en audiobanden en foto’s afgewend. De verschillende gedigitaliseerde collecties worden vervolgens voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Het project is in juli 2007 van start gegaan en duurt 7 jaar.

Het project wordt gefinancierd vanuit het FES (Fonds Economische Structuurversterking).