Je bevindt je hier:

Artifacts of Memory

Binnen Artifacts of Memory wordt onderzocht hoe erfgoedobjecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen door middel van overeenkomstige vormen, vlakken en lijnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Binnen Artifacts of Memory wordt onderzocht hoe erfgoedobjecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen door middel van overeenkomstige vormen, vlakken en lijnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

foto

Binnen Artifacts of Memory onderzoekt Superposition hoe gedistribueerde audiovisuele erfgoedobjecten door middel van de cinematische overeenkomsten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De gebruiker kan op een taal- en thema overstijgende manier zoekopdrachten uitvoeren en zelf nieuwe verhalen samenstellen door objecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen aaneen te schakelen.

De beoogde impact is om door middel van augmented reality (AR) een unieke en laagdrempelige gebruikerservaring te creëren waarmee een breed publiek op een speelse manier door het rijke landschap van het digitale audiovisuele erfgoed kan navigeren. De makers ambiëren de technologie en bevindingen van dit project uiteindelijk beschikbaar te stellen voor de hele ontwerp- en erfgoedsector.

Beeld & Geluid is als kennispartner bij het project betrokken.

Artifacts of Memory wordt ondersteund met financiering uit de regeling Digital Heritage x Public van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Projectpartners

Superposition, Groninger Archieven, Gelders Archief, Beeld & Geluid