Je bevindt je hier:

Amateurfilm Platform

Het Amateurfilm Platform heeft van 2014 tot en met 2023 bestaan. Het online platform liet unieke historische amateurfilms zien uit de collecties van erfgoedinstellingen in het hele land. Bezoekers van de website werden aangespoord om eigen beeldmateriaal toe te voegen.

Het Amateurfilm Platform heeft van 2014 tot en met 2023 bestaan. Het online platform liet unieke historische amateurfilms zien uit de collecties van erfgoedinstellingen in het hele land. Bezoekers van de website werden aangespoord om eigen beeldmateriaal toe te voegen.

Zwart/wit foto van twee dansende meisjes

Vanaf 1 november 2023 is de website helaas opgeheven vanwege toenemende veiligheidsrisico’s en verouderde techniek. Beeld & Geluid onderzoekt met haar partners de mogelijkheden om in de toekomst de collecties weer samen te presenteren. 

Bekijk het beeldmateriaal van de afzonderlijke erfgoedinstellingen op:

screenshot van website Amateur Platform

Het platform

Op het Amateurfilm Platform konden bezoekers zich verwonderen, browsen, zich laten informeren en zelf amateursfilms toevoegen. 

Het Amateurfilm Platform had als doel om:

  • amateurfilmcollecties toegankelijk te maken
  • publieksparticipatie te stimuleren door het publiek te vragen de huidige filmcollecties aan te vullen met recent videomateriaal
  • bewustwording te creëren voor het belang van amateurfilm en de vergankelijkheid van het materiaal

Op het platform konden collecties doorzocht worden op basis van locatie, periode, onderwerp of maker. Het was mogelijk voor de bezoeker om films te 'liken', een reactie achter te laten of een zelfgemaakte film toe te voegen. Via een eigen account werden al deze handelingen verzameld.

Op de website werden ook tentoonstellingen gecureerd. Amateuropnamen van de diverse collecties lieten gezamenlijk de cultuurhistorische waarde van het materiaal zien.

Een groot deel van de collectie amateurfilms van Beeld & Geluid is momenteel te raadplegen in onze catalogus zoeken.beeldengeluid.nl.