Je bevindt je hier:

AI4media

AI4Media ziet AI als een cruciale technologie die in dienst staat van de maatschappij en media. Het project garandeert dat Europese ethische waarden en betrouwbare AI geïntegreerd zijn in toekomstige AI-toepassingen.

AI4Media ziet AI als een cruciale technologie die in dienst staat van de maatschappij en media. Het project garandeert dat Europese ethische waarden en betrouwbare AI geïntegreerd zijn in toekomstige AI-toepassingen.

AI4media

Met de introductie van AI technologie in de mediasector is de bewustwording gegroeid dat AI kansen biedt ten dienste van publieke waarden als diversiteit, vrijheid van meningsuiting, inclusiviteit en een bloeiende publieke sfeer. AI4Media heeft de ambitie om een centrum van excellentie te worden voor AI, de spil in een breed netwerk van onderzoekers in Europa en daarbuiten. De focus ligt op het ontwikkelen en opleveren van de volgende generatie AI-toepassingen om media te ondersteunen.

Het AI4Media consortium zal een netwerkinfrastructuur voor media en AI realiseren die het huidige gefragmenteerde Europese landschap rondom AI samen brengt, en diepere en duurzamere interacties tussen academisch onderzoek en de industrie zal bewerkstelligen. Het zal verantwoord en ethisch AI-onderzoek stimuleren en cutting-edge technologie implementeren. De democratiserende rol van media wordt daardoor radicaal verbeterd, door nieuwe manieren van informatievoorziening, beraadslaging, politieke participatie en besluitvorming mogelijk te maken met de inzet van AI.

AI4Media zal een doelgericht framework voor financiële ondersteuning door open calls opzetten, met als doel de implementatie van innovaties ontwikkeld in het netwerk te stimuleren.

De betrokkenheid van Beeld & Geluid bij het AI4media programma bestaat erin een usecase in te brengen voor de rol van AI in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en onderzoeksjournalistiek. We zien daar een grote faciliterende rol voor AI in het identificeren van patronen in omvangrijke mediacollecties. Door technologie-partners uit het project te voorzien van specifieke wensen van onderzoekers en onderzoeksjournalisten, helpen we prioriteiten te stellen in de cutting edge AI tooling die wordt ontwikkeld binnen AI4Media 

AI4Media is gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder contract nr. 961911

Projectpartners

Het AI4media consortium breng 30 partners vanuit onderzoek en innovatie op het gebied van AI en media samen. In totaal nemen 9 universiteiten, 9 onderzoekscentra en 12 industriële partners deel.