You are here:

Digitalisering

Op deze kennisthema-pagina vind je meer informatie over het digitaliseren van diverse analoge dragers; waarom, wanneer, hoe, waar, welke kosten, etc.

        Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Digitalisering is een belangrijke stap in het vastleggen en beschikbaar stellen van analoge audiovisuele collecties, en heeft evidente voordelen. Als archief ben je daardoor beter in staat tot het bewaren van vergankelijke dragers (denk bijvoorbeeld aan videoformaten) en aanbieden van dit unieke erfgoedmateriaal. Door digitale platforms en netwerken kunnen gedigitaliseerde collecties op grote schaal worden verspreid (denk aan Open Beelden, Europeana, Digitale Collectie).

Archiefmasters kunnen in optimale omstandigheden worden bewaard, terwijl het publiek digitale kopieën krijgt voorgeschoteld. Digitale opslag leidt tot een enorme beperking van de benodigde fysieke ruimte, hoewel de oorspronkelijke, analoge master in de meeste gevallen natuurlijk nog wel bewaard blijft. Alle gegevens, ongeacht hun oorsprong, worden op dezelfde manier weggezet. Hierdoor kunnen grote bestanden makkelijker worden georganiseerd en doorzocht.

De gunstige effecten van digitale technologie kunnen niet los worden gezien van een aantal kritische issues: de heterogeniteit van dragers en formats, de schaal van productie en verspreiding en de wijze waarop materialen gewaardeerd moeten worden. Minstens zo kritisch zijn de dynamische levenscycli van digitale files en hun duurzaamheid. De grote afhankelijkheid van de technologie vormt misschien wel het sluitstuk. Het functioneren van av-archieven hangt door digitalisering af van IT-technologie en technologische kennis. Het gaat daarbij om kennis over de digitale collecties zelf (i.c. kennis van formats en dragers, migratie, en duurzaamheid) en kennis over het beheersen en reguleren van de digitale content in systemen (i.c. kennis over content management). Meer hierover vind je bij het kennisthema preservering.

Meer over digitalisering? 

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld en Geluid samenwerkt op het gebied van digitalisering, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven over digitalisering?

Bronnen

In het eindrapport (2015) van het programma Beelden voor de Toekomst leest u over de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen als de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving: http://publications.beeldengeluid.nl/pub/17

Op het Amateurfilm Platform vindt u zeer toegankelijke beschrijvingen voor het bewaren en digitalisering van film, video en digitale dragers: http://www.amateurfilmplatform.nl/het-behouden-waard/bewaren-en-digitaliseren

In de kennisbank vind je Digitising Video for Long-Term Preservation: An RFP Guide and Template (2013), een document bedoeld om je stap voor stap door het proces van het indienen van een Request for Proposals (RFP) te gidsen, voor het overzetten van analoge video - specifiek VHS - naar digitale dragers voor conservering.

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) schreef diverse eindrapporten met lessons learned van digitaliseringsprojecten van verschillende dragertypen (2016-2017): https://viaa.be/nl/rapporten