Je bevindt je hier:

Vincent Huis in 't Veld

Vincent Huis in 't Veld voor de gekleurde glazen ramen van Beeld & Geluid

Als coördinator acquisities begeleidt Vincent het proces van verwerving, verwerking, digitalisering en beschikbaarstelling van nieuw verworven collectieonderdelen. Hiertoe behoren niet alleen (in de regel) kleinere schenkingen van particulieren, maar ook grotere acquisities van av-materiaal en papier van mediapersoonlijkheden, omroepen of andere grote instellingen, zoals het archief van de Wereldomroep, de Perscollectie en de zeezender Radio Veronica.

Vanuit zijn werkervaring, onder meer als hoofd van de afdeling Metadatabeheer, heeft Vincent veel expertise opgebouwd op het gebied van metadatering, thesaurus en migratie.