Je bevindt je hier:

Tjeerd de Boer

Tjeerd de Boer voor de gekleurde ramen van Beeld & Geluid

Tjeerd is adviseur, strateeg en ontwikkelaar met een brede blik. Hij is opgeleid als milieukundig ingenieur en heeft zich achtereenvolgens ontwikkeld in ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed, creatieve industrie, media en journalistiek. Verbinden van verschillende visies en partijen op inhoud was en is een rode draad in zijn werk, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot de Visie erfgoed en ruimte en de Nationale strategie digitaal erfgoed, waarvan hij bij het ministerie van OCW de projectleider en penvoerder was. Binnen Beeld & Geluid kun je hem aanspreken over o.a. overheid en politiek, pers en journalistiek, maatschappelijke thema's, programmering, collectiebeleid en diversiteit & inclusie.