Je bevindt je hier:

Verslag Code Camping event

Vorig weekend vond in de Overhoeks toren in Amsterdam het Code Camping event van Hack de Overheid plaats. Marietje Schaake, Matt Biddulph en Marius Watz gaven presentaties over het belang van open data en wat je er mee kunt doen. Daarnaast gingen hackers, programmeurs en coders aan de slag met de datasets van de overheid én van de partners van Open Cultuur Data. Er waren ook vier workshops, waarvan Open Cultuur Data er één gaf. Wat heeft het opgeleverd?

Vorig weekend vond in de Overhoeks toren in Amsterdam het Code Camping event van Hack de Overheid plaats. Marietje Schaake, Matt Biddulph en Marius Watz gaven presentaties over het belang van open data en wat je er mee kunt doen. Daarnaast gingen hackers, programmeurs en coders aan de slag met de datasets van de overheid én van de partners van Open Cultuur Data. Er waren ook vier workshops, waarvan Open Cultuur Data er één gaf. Wat heeft het opgeleverd?

Open Cultuur Data en auteursrecht

De Open Cultuur Data workshop werd zo druk bezocht (meer dan 50 aanwezigen!) dat er op het laatste moment nog stoelen moesten worden bijgezet. Nikki Timmermans van Kennisland leidde de workshop in en vertelde hoe Open Cultuur Data is begonnen als een bottum-up initiatief vanuit het Innovators Netwerk Erfgoedsector (INE). De leden van INE wilden naast de maandelijkse bijeenkomsten waar vernieuwers uit de erfgoedsector bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen ook graag iets doen met de mooie collecties en data die binnen het netwerk aanwezig zijn. Zo ontstond in september het plan om deze wens om te zetten in concrete actie en aan te haken bij de events van Hack de Overheid en een specifiek aanspreekpunt te creëren voor culturele data.

Hoe dit laatste is vormgegeven werd vervolgens toegelicht door Maarten Brinkerink van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Maarten lichtte de vijf speerpunten van Open Cultuur toe en benadrukte het belang van het kiezen van de juiste open licentie voor data en content, en om wanneer materiaal in het publieke domein valt, dit ook als zodanig beschikbaar te stellen.

Maarten Zeinstra van Kennisland ging verder in op de rechtenkwesties omtrent cultureel erfgoed en nam hierbij Europeana – de Europese digitale bibliotheek – als voorbeeld. Europeana verzamelt zelf enkel metadata niet de content zelf, afgezien van thumbnails, aangezien de rechten van metadata vaak bij een erfgoedinstelling zelf liggen, maar die over de collecties (grotendeels) niet.

Praktische voorbeelden van Open Cultuur Data

Arjan den Boer van ab-c media gaf een praktisch voorbeeld van het gebruik van open culturele data. Bij deelname aan de Apps for Amsterdam competitie van Hack de Overheid wonnen zij brons met de mobiele app erfgoed.mobi dat historisch materiaal op locatie laat zien. Voor de app maakten ze gebruik van de API van het Amsterdam Museum en een spreadsheet bestand met data van het Stadsarchief Amsterdam. Daarnaast ontwikkelde abc-media de Rijksmonumenten App, waarin naast de Rijksmonumenten dataset van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook links worden gelegd met Wikipedia en andere informatiebronnen over Rijksmonumenten. De API is inmiddels beschikbaar in bèta versie en zal nog verder worden uitgebreid, zowel qua documentatie als beschikbare datasets.

Foto: Breyten Ernsting

Méér data!

Na de presentaties werd er een inventarisatie gedaan bij de aanwezigen met de vraag welke sets zij graag willen hebben als Open Cultuur Data en wat zij hiermee zouden willen doen. Het werd duidelijk dat er genoeg wensen zijn, zoals de informatie van het Uitburo (en over culturele evenementen in het algemeen), data en content van het Stadsarchief Amsterdam, Museum Boerhaave en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De laatste twee instellingen waren ook zelf aanwezig op de workshop.

Bart Grob van Boerhaave gaf aan met name geïnteresseerd te zijn in het ontdekken van onverwachte verbanden tussen collecties en het ontdekken van knooppunten van innovatie door collecties van wetenschappelijke apparatuur en uitvindingen geografisch en temporeel in kaart te brengen. Tim Veken van het NIOD gaf aan dat er belemmeringen zijn, aangezien het soms lastig te bepalen is waar het auteursrecht ligt, en aangezien een groot deel van de collectie niet beschikbaar is vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet beschikbaar is. Daarnaast is de kwaliteit van de metadata niet altijd even consistent. Over deze laatste zorg werd opgemerkt dat door data open te stellen het publiek juist kan helpen bij het opschonen en aanvullen van deze data. Paul Suijkerbuijk van data.overheid.nl gaf als laatste de aanbeveling aan de culturele sector om hun data altijd op een uniforme plek online te publiceren, bijvoorbeeld data.instelling.nl. Diezelfde aanbeveling heeft hij ook in het kader van de Webrichtlijnen voor de overheid gedaan.

Vervolgstappen

Lotte Belice Baltussen van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid sloot de workshop af door de belangrijkste uitkomsten samen te vatten. Zo is het van belang om bij het openstellen van data je als erfgoedinstelling af te vragen wat ontwikkelaars en hackers willen. Verder is het open beschikbaar maken van metadata al een hele goede stap, maar om echt mooie applicaties te ontwikkelen is er ook behoefte aan de digitale content zelf. Daarnaast moet het openstellen van data en content een bewuste keuze zijn en moet er goed worden gekeken onder welke voorwaarden deze beschikbaar kunnen worden gesteld. Om dit proces makkelijker en inzichtelijker te maken wordt het Open Cultuur Data verder ontwikkeld door Best Practices te identificeren, voorbeelden te verzamelen van het belang van Open Cultuur Data, advies te geven en door het organiseren van hackathons en andere bijeenkomsten.

Dat Open Cultuur Data ‘hot’ is en beschikbaar stellen van deze data zowel voor erfgoedinstellingen als ontwikkelaars heel interessant is, blijkt al uit de diverse applicaties die tijdens het Code Camping event zijn gemaakt met de beschikbare Open Cultuur Datasets. Volgende week wordt op het blog bekend gemaakt welke dit zijn, wie ze heeft gemaakt en hoe deze worden doorontwikkeld!

Links

  • Meer informatie over het Code Camping event kun je vinden op de website van Hack de Overheid.
  • Dit bericht vind je ook op de Open Cultuur Data website.
  • Zie ook de aankondiging van de Code Camping.