Je bevindt je hier:

Van Bach tot Schots dialect: Europeana Sounds

Audio-erfgoed

Het overkoepelende Europeana heeft de ambitie om het culturele erfgoed van Europa in kaart te brengen en beschikbaar te stellen. Naast bestaande projecten als het Archives Portal Europe network of eXcellence (archieven), EUscreenXL (audiovisuele archieven), de Europeana Film Gateway (film) en The European Library (bibliotheken), wordt Europeana nu aangevuld door Europeana Sounds.

Europeana Sounds zorgt ervoor dat het audio-erfgoed van Europa samengebracht wordt. Dit gebeurt in samenwerking met zeven instituten en 17 contentaanbieders. Het project wil de komende jaren uitbreiden met nog meer contentaanbieders. Het audio-erfgoed waar het om gaat, bestaat uit diverse klanken: traditionele, hedendaagse en klassieke muziek, natuur- en omgevingsgeluiden, mondelinge geschiedenis en ook opnames van - al dan niet uitgestorven - talen en dialecten. Ook 'indirecte' audiocontent zoals bijvoorbeeld bladmuziek van Bach valt onder het erfgoed waar Europeana Sounds zich voor inzet. 

Metadataverrijking

Beeld & Geluid houdt zich, naast het aanbieden van content, onder andere bezig met de metadataverrijking. Deze komt op twee manieren tot stand: automatisch (semantic enrichment) en met behulp van het publiek (crowdsourcing). Deze verrijking is van groot belang voor de toekomstige doorzoekbaarheid van deze geluiden. Aangezien alle Europese archieven samen meer dan 1.000 jaar aaneengesloten luisterplezier bezitten, mag het duidelijk zijn dat het zonder goede contextinformatie onbegonnen werk is om over een eeuw precies dat ene in 2012 uitgestorven Noord-Schots vissersdialect te achterhalen.

Colofon