Je bevindt je hier:

Pilot Archivering Tweede Scherm Zomergasten

Een Tweede Scherm is een website waarop parallel aan uitzending van een programma, tijdgebonden verdiepende en verrijkende informatie wordt aangeboden. Zo ontstaat een tijdlijn met relevante achtergronden, links, foto’s en fragmenten, die een extra dimensie geeft aan de uitzending. Steeds meer programma’s (Studio Sport, Nieuwsuur) werken met een dergelijk Tweede Scherm.

Sinds 2011 maakt het VPRO programma Zomergasten gebruik van een Tweede Scherm om de kijkers verdiepende informatie aan te bieden over de getoonde fragmenten. Om deze ‘extra laag’ duurzaam toegankelijk te houden start Beeld & Geluid onderzoek naar de mogelijkheden voor archivering en beschikbaarstelling van dit Tweede Scherm.

In het seizoen 2011 heeft Beeld & Geluid de contextinformatie van het Tweede Scherm bij de betreffende aflevering in de catalogus geplaatst. De manier waarop die informatie tot nu toe kan worden aangeboden doet echter geen recht aan de rijkheid van het echte Tweede Scherm.

Om te onderzoeken hoe (de informatie op) het Tweede Scherm door Beeld & Geluid structureel en duurzaam toegankelijk kan worden gehouden, wordt een onderzoekspilot gestart waarbij samengewerkt wordt met de VPRO. Documentalist Irma van Kampen zal heel seizoen 2012 meelopen met de redactie van het Tweede Scherm om inzicht te krijgen in processen en informatiestromen rond de totstandkoming van een uitzending. De pilot zal resulteren in aanbevelingen voor het laten instromen van het Tweede Scherm en andere contextinformatie en een analyse van informatiestromen en beslismomenten op de redactie en hun relatie met het catalogiseringsproces. Denk hierbij aan alle info die voor een goede archivering van belang kan zijn, zoals rechten, tijdcodes, makers en contextinformatie.

Verdere informatie

Anya Boelhouwer is redacteur Tweede Scherm Zomergasten en heeft daarover op 12 oktober 2011 een presentatie gegeven :