Je bevindt je hier:

Ansichtkaart van DDS. Bron: Amsterdam Museum, CC: BY-NC-SA 2.0.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam zijn op 17 november 2017 de resultaten van het project ‘De Digitale Stad Herleeft’ gedeeld. Het project stelde zich de vraag hoe born-digital erfgoed kan worden “opgegraven”, gearchiveerd en gepresenteerd. Beeld & Geluid, Waag Society, UvA en Amsterdam Museum delen de uitkomsten in een publicatie genaamd 'FREEZE'. De Digitale Stad, het eerste online community platform in Nederland, is hierbij gebruikt als use case voor webarcheologie.

De publicatie bestaat uit drie onderdelen. Het ‘Do It Yourself Handboek voor Webarcheologie’ geeft op basis van de DDS casus, praktische informatie over webarcheologie en is direct toepasbaar voor erfgoedprofessionals. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek Presentatie’ beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om vroege Nederlandse internetcultuur te presenteren in een museale context. Het Manifest roept erfgoedinstellingen op om digitale preservering en indien nodig webarcheologie ter hand te nemen zodat ons digitaal erfgoed niet verloren gaat.

Meer informatie

Het project 'De Digitale Stad Herleeft' is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Nationale Coalitie Digitaal Digitale Duurzaamheid (NCDD), het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Mondriaan Fonds.