Je bevindt je hier:

Gamescanon: de follow-up (deel 2)

Gamescanon

Na publicatie van de Gamescanon vorig jaar was er een stortvloed aan positieve reacties. Aandacht voor games als onlosmakelijk verbonden met onze cultuur is hard nodig en de canon draagt daar een steentje aan bij. Er kwam ook feedback, bijvoorbeeld: de selectie van de recente periode was te klein om een representatief beeld van de ontwikkelingen en belangrijke betrokkenen te geven, de ontwikkelingen van buiten de Randstad waren onvoldoende in beeld en er ontbraken een aantal belangrijke developers. We hebben de expertgroep wat uit kunnen breiden met experts die vooral het afgelopen decennium nauw bij de industrie betrokken zijn geweest. Met de input van deze groep hebben we de gamescanon uitgebreid met 16 nieuwe games, voornamelijk uit de periode na 2010. De gamescanon bevat nu in totaal 71 games uit de periode 1980 - 2017.

Ook werden de redenen voor opname in de canon bij individuele games gemist. De website van de gamescanon bevat nu (de belangrijkste) argumenten voor opname in de canon.

Beeld & Geluid spant zich de komende jaren in om de games uit de canon te archiveren en zoveel mogelijk speelbaar te houden voor de toekomst. We zullen de makers van deze games benaderen. We zijn daarbij geïnteresseerd in de games zelf, maar ook in krantenknipsels, presskits, ontwerpdocumenten, Let’s Play video’s, enzovoorts. Eventuele aanbiedingen voor het game-archief kunnen via dit formulier worden ingediend.